Projekty

Strona główna » Projekty » Projekt EIT Health INFINTY

Projekt EIT Health INFINTY

 

Według światowych statystyk z 2017 roku, na świecie żyje 962 mln osób w wieku 60 lat lub powyżej. Do 2050 r. liczba ta wyniesie prawie 2,1 mld.

Otępienie dotyka 5-10% populacji osób po 65 r.z., w 2015 roku było to 46,8 mln osób, jednak wartości te podwajają się co 20 lat, co oznacza prawie 10 mln nowych przypadków zachorowań rocznie (statystycznie co 3 sekundy na otępienie zapada 1 osoba).

Łagodne zaburzenia poznawcze są fazą poprzedzającą rozwój otępienia. Ich wczesna diagnostyka oraz wdrożenie działań terapeutycznych może zahamować lub opóźnić rozwój otępienia i związanym z nim utratę samodzielności.

INFINITy (INtelligent system to empower Functional Independece of people with mild cogNItive impairmenTs)  jest projektem realizowanym przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii , Klinikę Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz partnerów zagranicznych (Politechnika w Madrycie, Centrum Zdrowia Terassa (Barcelona)), finansowanym z ramienia EIT Health. Projekt zakłada stworzenie systemu opartego na nowoczesnych technologiach IT umożliwiającego osobom z zaburzeniami poznawczymi zachowanie funkcjonowania i samodzielności poprzez wzmocnienie i zwiększenie autonomii w domu i na zewnątrz.

W skład zespołu badawczego oraz zarządzającego projektem wchodzą:

Dr hab. n. med. Jakub Kaźmierski – specjalista psychiatra, Kierownik Kliniki Psychiatrii Wieku Podeszłego i  Zaburzeń Psychotycznych UM w Łodzi

Lekarz medycyny Anna Łucka – doktorantka Stacjonarnych Studiów Doktoranckich w UM w Łodzi, lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii, realizuje szkolenie specjalizacyjne w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi.

Mgr Zuzanna Rosa – psycholog, doktorantka Stacjonarnych Studiów Doktoranckich w UM w Łodzi, asystent w oddziale Psychogeriatrii Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi.

Mgr Agata Wiśniewska – Starszy Specjalista Działu Projektów Międzynarodowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; Project Manager odpowiedzialna za stronę administracyjną i finansową projektu.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE  INFINIT-y: http://www.infinityeit.eu/

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP