Erasmus+ in English

Contact Erasmus+ in English

Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej
Inter­na­tion­al Rela­tions Office

90–151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2
II floor, room. 3.07
Phone: +48 +42 272 54 41

Con­tact person/Osoby do kon­tak­tu

Woj­ciech Dyni­ak
[email protected]

Alek­san­dra Karaś
[email protected]

Incom­ing stu­dents
Grac­ja Macwal­dows­ka-Domańs­ka
[email protected]

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP