HRS4R

HRS4R

Uniwersytet Medyczny w Łodzi otrzymał wyróżnienie HR Excellence in Research przyznawane przez Komisję Europejską instytucjom działającym w sferze B+R, które przestrzegają zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, a tym samym tworzą przyjazne środowisko pracy i transparentne zasady rekrutacji pracowników naukowych.

Wyróżnienie HR Excellence to z jednej strony docenienie działań UMEDu realizowanych na rzecz pracowników naukowych, a z drugiej zobowiązanie do dalszych działań zmierzających do uatrakcyjniania warunków pracy, rozwoju zawodowego czy  procesów rekrutacji naukowców. Komisja Europejska promuje instytucje, które uzyskały wyróżnienie, wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

Starania o uzyskanie znaku HR to proces ciągły, który wiąże się z regularną oceną postępów we wdrażaniu i przestrzeganiu zasad Karty i Kodeksu dokonywaną przez zagranicznych ekspertów wyznaczanych przez KE. Od wyników regularnych ewaluacji zależy, czy instytucja utrzyma wyróżnienie HR.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu i zapraszamy do dalszej współpracy.

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP