Inwestycje

Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym (CKD2)

Szczegóły inwestycji

 

 

 

Nazwa inwestycji: Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym (CKD2)

CKD2 – jest kontynuacją realizacji projektu CKD – zobacz CKD etap 1
CKD2 – zobacz Zespół Poradni Specjalistycznych

Okres realizacji projektu: 2018 – 2023 (pierwsze prace rozpoczęły się już w 2011 r.)
Kierownik Projektu: Michał Marek
Inspektor ds. budowlanych nadzorujący projekt: Łukasz Dudek

Budżet projektu: 576.485 tys. zł
Źródła finansowania projektu:
– Ministerstwo Zdrowia: 453.694 tys. zł
(w ramach Programu Wieloletniego projektu inwestycyjnego na lata 2018–2023)
– środki własne: 82.791 tys. zł
– SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: 40.000 tys. zł

Opis projektu:

1) Lokalizacja projektu: 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

2) Powierzchnia projektu: 42.158 m²

3) Cel projektu:

 • znaczna poprawa postępu do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców regionu łódzkiego,
 • zwiększenie efektywności leczenia i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów,
 • ograniczenie znacznej migracji pacjentów poza granice województwa w poszukiwaniu niedostępnych dotychczas świadczeń,
 • zapewnienie dostępu do najwyższych standardów usług w zakresie onkologii, ginekologii i położnictwa,
 • poprawa jakości świadczeń dla starzejącego się społeczeństwa – rozwój geriatrii, neurologii, opieki paliatywnej,
 • wzrost liczby lekarzy specjalistów w zakresie: onkologii, neurologii, geriatrii, ginekologii, położnictwa, neonatologii,
 • konsolidacja rozproszonych obiektów medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Efektem realizacji programu CKD2 będzie utworzenie Akademickiego Ośrodka Onkologicznego oraz Akademickiego Ośrodka Ginekologiczno-Położniczego na bazie szpitala uniwersyteckiego.

Realizacja inwestycji CKD2 stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy zdrowotne występujące w kraju i regionie łódzkim. Nowoczesna baza kliniczno-dydaktyczna oferująca wysokie standardy leczenia, oparte o wykorzystanie wysokospecjalistycznego sprzętu i metod leczenia, przyczyni się do poprawy zdrowotności mieszkańców regionu, a także zwiększy dostęp do usług medycznych na najwyższym poziomie. Ważnym aspektem jest również sfera dydaktyki, która będzie rozwijana w oparciu o funkcjonujący szpital.
Docelowo Uczelnia zamierza scentralizować wszystkie swoje jednostki kliniczne na terenie kampusu tak, by dostęp do szerokiego zakresu usług medycznych był możliwy w jednym miejscu.

4) Zakres projektu:

W wyniku realizacji projektu CKD2 powstaną:

 • Oddział Onkologii Ogólnej
 • Oddział Chirurgii Onkologicznej
 • Oddział Ginekologii Onkologicznej
 • Oddział Urologii
 • Oddział Medycyny Paliatywnej
 • Oddział Chemioterapii (stacjonarny)
 • Oddział Chemioterapii (dzienny)
 • Oddział Radioterapii + Zakład Radioterapii
 • Oddział Endokrynologii
 • Oddział Geriatryczny
 • Oddział Neurologii
 • Oddział Położniczy
 • Oddział Neonatologii
 • Centrum Koordynowanej Opieki Zdrowotnej
 • Zakład Patologii
 • Blok operacyjny z salą wybudzeń
 • Izba przyjęć

W ramach inwestycji utworzono Poradnie Specjalistyczne:

 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
 • Poradnia Chorób Naczyń
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Nefrologii
 • Poradnia Transplantologii
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Kardiochirurgiczna
 • Poradnia Preluksacyjna
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Poradnia Leczenia Osteoporozy
 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Rehabilitacji Medycznej
 • Punkt Pobrań

5) Informacje dodatkowe:

W Centrum Kliniczno-Dydaktycznym udzielono w roku 2018:
– 52 516 porad w AOS,
– 17 258 hospitalizacji,
– 135 283 procedur diagnostyki specjalistycznej.

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP