Czcionka A- A A+

Student

Strona główna » Student » Stypendia i akademiki

Stypendia i akademiki

Drodzy Studenci,

Mając na względzie bezpieczeństwo studentów oraz pracowników Uniwersytetu  informujemy, że:

  • Przed wejściem do budynku każda osoba zobowiązana jest do zdezynfekowania dłoni przy użyciu dostępnych środków dezynfekujących oraz do zasłaniania ust i nosa.
  • Bezpośrednia obsługa studentów odbywa się tylko w wyjątkowych przypadkach – gdy nie przewidziano elektronicznego obiegu dokumentów, i realizowana jest w wyznaczonych strefach obsługi, z zachowaniem reżimu sanitarnego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku zasłaniania nosa i ust.

Wnioski o stypendia i zapomogi studenci składają w formie elektronicznej, poprzez zakładkę „Stypendia” dostępną po zalogowaniu się w Wirtualnej Uczelni.

Stypendium socjalne – wniosek należy złożyć elektronicznie. Dokumenty potwierdzające sytuację materialną należy dostarczyć w oryginałach w przeciągu 7 dni od chwili złożenia wniosku na adres:
Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Plac Hallera 1, 90-647 Łódź

Stypendium dla osób niepełnosprawnych – po złożeniu elektronicznie wniosku, należy w przeciągu 7 dni przesłać orzeczenie o niepełnosprawności bezpośrednio do specjalisty ds. osób niepełnosprawnych (ma[email protected]), po wcześniejszym uzgodnieniu formy przesłania.

Stypendium Rektora dla studentów / Zapomoga – wniosek wraz z załącznikami studenci składają w formie elektronicznej, poprzez zakładkę „Stypendia” dostępną po zalogowaniu się w Wirtualnej Uczelni.

Obsługa studentów realizowana jest w trybie mieszanym,  jesteśmy dostępni w godzinach pracy pod adresami mailowymi Kontakt lub pod numerem telefonu: 799 092 102.

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP