Student

Stypendia i akademiki

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY DZIAŁU PODCZAS TRWANIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Drodzy Studenci,

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, mając na względzie bezpieczeństwo studentów oraz pracowników Uniwersytetu, Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów  nie przyjmuje interesantów do odwołania.

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, w budynku znajdującym się na Pl. Hallera ogranicza się do koniecznego minimum obsługę studentów.

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi należy składać tak jak dotychczas przez Wirtualną Uczelnię. Orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumenty potwierdzające pogorszenie sytuacji życiowej należy przesłać na podane niżej adresy mailowe.

Wnioski o stypendium socjalne należy wypełnić, zeskanować i przesłać wraz z zeskanowanymi załącznikami  zgodnie z wykazem dokumentów na podane niżej adresy mailowe.

Oryginały składanych dokumentów należy przesłać pocztą na adres:
Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Hallera 1, 90-647 Łódź

By zachować ciągłość pracy jesteśmy dla Was dostępni w godzinach pracy pod adresami mailowymi, na wszelkie pytania i wątpliwości odpowiemy mailowo:

[email protected] – studenci i ubezpieczenia NFZ
[email protected] – studenci i ubezpieczenia NFZ
[email protected] – studenci i doktoranci
[email protected] – studenci
[email protected] – studenci
[email protected] – Kierownik Działu
[email protected] – tylko sprawy dot. osób z orzeczoną niepełnosprawnością

Jesteśmy także dostępni pod numerem telefonu komórkowego: 799 092 102

Decyzja podyktowana jest zaleceniami zawartymi w Komunikacie Rektora z dnia 16 marca br. w sprawie organizacji pracy uczelni w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Za  niedogodności przepraszamy.
Kierownik Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów
Małgorzata Wejchert

Drodzy Studenci,

Zgodnie z art. 93  Ustawy 2.0 dotyczącego limitu lat studiowania, w których można ubiegać się o świadczenia z Funduszu Stypendialnego informujemy, że okres, w którym student może ubiegać się świadczenia nie może przekraczać łącznie 72 miesięcy studiowania (wliczają się urlopy).

Co to oznacza?

W okresie sześcioletniego  studiowania uwzględniamy miesiące, w których student miał status studenta, wliczamy także urlopy udzielone w trakcie studiów. Nie wliczamy przerw w studiowaniu (brak statusu studenta).

Każdy student nieposiadający tytułu magistra lub równorzędnego może ubiegać się o świadczenia jeśli łączny okres jego studiowania na wszystkich uczelniach nie przekroczył 72 miesięcy.

 

Przykłady:

Jeśli rozpocząłeś naukę w r. ak. 2013/2014 lub wcześniej i Twoje studia trwają nieprzerwanie to nie możesz ubiegać się o świadczenia.

Jeśli rozpocząłeś studia 1.10.2013 r. i zrezygnowałeś lub zostałeś skreślony w lutym 2014 r. to możesz otrzymywać świadczenia do marca 2020 (w marcu minie 72 m-ce).

Jeśli rozpocząłeś studia 1.10.2012 i zrezygnowałeś lub zostałeś skreślony w czerwcu 2013 to możesz otrzymywać świadczenia do grudnia 2019 (w grudniu minie 72 m-ce).

Jeśli rozpocząłeś studia 1.10.2012 r i zrezygnowałeś lub zostałeś skreślony w lutym 2013 (6-mcy), ponownie podjąłeś studia 1.10.2013 i zrezygnowałeś w lutym 2014 r (6-mcy) by w październiku 2013 ponownie podjąć studia – to w r ak. 2019/2020 nie możesz ubiegać się o świadczenia ponieważ łączny okres Twojego studiowania przekroczył już 72 m-ce.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!