Erasmus + KA103

Komunikaty

DZIAŁ WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

NOWA STRONA DZIAŁU: DWZ.mul.edu.pl

 


 

Szanowni Państwo,

informujemy, że został wydłużony termin zgłoszeń na praktyki w ramach programu Erasmus+ Formularze kandydata i listy intencyjne możecie Państwo składać do dnia 22.05.2021 r.

Wyniki rekrutacji podamy dnia 27.05.2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

rekrutacja na praktyki 2020/2021 trwa do 15 maja 2021 r.

Więcej szczegółów tutaj: https://mul.edu.pl/nauka/wspolpraca-zagraniczna/erasmus/praktyki-2020-2021/

Do tego czasu powinniście Państwo mieć uzyskany podpisany List Intencyjny z placówki przyjmującej oraz wypełniony Formularz Kandydata do Udziału w Praktykach. Dokumenty te prosimy przesłać na adres: [email protected]

Osoby, które nie zdążą uzyskać listu intencyjnego do 15 maja, a są w trakcie ustalania szczegółów i mogą to potwierdzić korespondencją mailową prosimy o złożenie samego formularza kandydata z odpowiednimi podpisami (średnia, ocena z języka, zgoda promotora w przypadku osób na ostatnim roku studiów) oraz załączenie ustaleń mailowych do korespondencji. Takie osoby zostaną wpisane na listę rekrutacyjną warunkowo.


 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Graz.

Call for Applications – MedUniGraz – Spring 21

 


 

ERASMUS PLUS 2021-2022 Wyjazdy na studia Rekrutacja

Szanowni studenci,

Pragniemy Was poinformować, iż  termin na składanie formularzy aplikacyjnych na wyjazdy w ramach programu Erasmus + na studia 2021/2022  zostaje wydłużony do dnia 03.04.2021 r, do godziny 23:59:00

 


 

ERASMUS PLUS 2021-2022 Wyjazdy na studia Rekrutacja

Szanowni studenci,

Pragniemy Was poinformować o rozpoczynającej się rekrutacji Erasmus+ wyjazdy na studia w roku akademickim2021/2022!

Termin na składanie formularzy aplikacyjnych na wyjazdy w ramach programu Erasmus + na studia 2021/2022  : od dnia 10.03.2021 do dnia 26.03.2021 r, do godziny 23:59:00

Formularze aplikacyjne przyjmujemy jedynie w formie skanów przesłanych na adresy mailowe pracowników Działu Współpracy Zagranicznej:

Pani Gracji Mecwaldowskiej-Domańskiej [email protected]   lub Pana Wojciecha Dyniaka [email protected]

Konsultacje dotyczące wyjazdów w ramach programu Erasmus + prowadzimy jedynie mailowo.

Formularze aplikacyjne, Zasady wyjazdów oraz wykaz Uczelni Partnerskich są dostępne w zakładce Erasmus+ KA103  2021/2022

 


 

REKRUTACJA – PRAKTYKI ERASMUS 2020/2021

Szanowni Państwo,

Od dnia 5 marca 2021 r. rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus +.

Jeżeli ktoś z Państwa przesłał dokumenty wcześniej niż we wskazanym terminie prosimy o przesłanie ich ponownie.
Dokumenty w formie skanów prosimy dostarczyć na adres e-mail: [email protected]

Rekrutacja jest wydłużona i trwa do 15 maja 2021r.

Do tego czasu każdy z Państwa powinien uzyskać od zagranicznej placówki przyjmującej podpisany i podstemplowany Letter of Intent , Dodatkowo wymagane jest dostarczenie dokumentu: Formularz kandydata do udziału w praktykach zagranicznych 2020/2021 (z podpisami potwierdzającymi średnią i ocenę z języka obcego).

 


 

UWAGA UBIEGŁOROCZNI ABSOLWENCI PLANUJĄCY WYJAZD NA PRAKTYKĘ ZAGRANICZNĄ.

Uprzejmie informujemy, że w sytuacjach, w których epidemia COVID-19 wpłynęła na realizację praktyki absolwenta/ki, praktyka może odbywać się w okresie 18 miesięcy (od 1.07.2020 do 30.12.2021 upływa 18 miesięcy) od daty zakończenia studiów przez daną osobę, ale czas jej trwania wynosi maksymalnie 12 miesięcy w ramach cyklu studiów [Studentowi studiów jednolitych takich jak np. medycyna przysługują maksymalnie 24 miesiące na wyjazdy Erasmus w ramach cyklu studiów, ale jako absolwenci z tej puli mogą Państwo wykorzystać maksymalnie 12 miesięcy (nawet jeżeli pozostałe 12 miesięcy nie zostało wykorzystane w czasie studiów), o ile uczelnia posiada fundusze na tak długi wyjazd.

Dodatkowo, w takim przypadku absolwent/ka musi posiadać 12-miesięczny „kapitał mobilności” do wykorzystania (czyli musicie Państwo policzyć wszystkie dotychczas zrealizowane mobilności – studia i praktyka dodać liczbę dni i sprawdzić, ile kapitału mobilności już zostało wykorzystane, a ile jeszcze można wykorzystać, w przypadku przekroczenia kapitału mobilności będzie trzeba zwracać stypendium, dlatego należy tego dopilnować). Innymi słowy możecie Państwo planować mobilności na wakacje, ale prosimy o dopilnowanie wytycznych, a w przypadku wątpliwości o kontakt mailowy. Pamiętajcie o korzystaniu z dokumentacji roku 2019/2020.

https://mul.edu.pl/nauka/wspolpraca-zagraniczna/erasmus/praktyki-2019-2020/

 


UWAGA UBIEGŁOROCZNI ABSOLWENCI PLANUJĄCY WYJAZD NA PRAKTYKĘ ZAGRANICZNĄ.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zasadami programu Erasmus+ i wytycznymi Narodowej Agencji wyjazd absolwenta/ki na praktykę powinien odbyć się (rozpocząć i zakończyć) w ciągu roku od daty zakończenia przez tę osobę danego stopnia studiów.

Jeśli student otrzymał status absolwenta 1 lipca 2020 roku, to 12-miesięczny okres realizacji mobilności zakończy się 30 czerwca 2021 r.  Dla absolwentów z roku 2019/2020 ten czas realizacji praktyki jest ostateczny.

Studenci, którzy otrzymali prawo wyjazdu w ubiegłym roku tj. 2019/2020 i nie zrealizowali go z powodu koronawirusa mogą wyjechać maksymalnie do końca grudnia 2021 r. – ale ta zasada dotyczy tylko osób, które posiadały i posiadają status studenta.

 


 

Spotkania dotyczące wyjazdów na Praktyki Erasmus w wakacje 2020/2021

Szanowni Państwo,

Spotkania dotyczące wyjazdów na Praktyki Erasmus w wakacje 2020/2021 odbędą się w formie zdalnej na komunikatorze Teams. Macie Państwo do wyboru dwa terminy spotkań, na które należy zapisać się w formularzu załączonym poniżej. Każdy kierunek ma inne terminy spotkań:

LEKARSKI/ WOJSKOWO LEKARSKI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaLO32q9JcRmrTf-O_dxaw2oKLom_LDwOt-Q8RLfHs8OiOCQ/viewform

FIZJOTERAPIA/ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY/ TECHNIKI DENTYSTYCZNE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEIDcodSUI5AKfaNPNHpLFZ6zC20JORzKWM7vsPUjroIBU0Q/viewform

FARMACJA/KOSMETOLOGIA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKAxUgIrgJSV_1gKaG1_dYmGfDtkzzYYNjXJIUFiCEs3kTzQ/viewform

ELEKTRORADIOL/ANALIT-MED./BIOTECHNOL
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4zDG2ycbsSp24GS4WMPV0Jw7-4c4YyCUfVxXLS5c4O_f8iw/viewform

PIELĘGNIARSTWO/POŁOŻNICTWO/ RATOWNICTWO/ ZDROWIE PUBLICZNE/ DIETETYKA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKu25MZslMBDBevzh0mHiiRiGOhCRpbBKj-EVJn20OBvp0mA/viewform

W razie dodatkowych pytań dotyczących praktyk prosimy o kontakt mailowy: [email protected]

 

 


 

HARMONOGRAM KURSÓW JĘZYKOWYCH PRZYGOTOWUJĄCYCH DO WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + STUDIA/PRAKTYKA 2020/2021

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy nabór na kursy językowe przygotowujące do wyjazdów na praktyki i studia w ramach programu Erasmus + 2020/2021.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie językowym prosimy o przesłanie maila zawierającego imię, nazwisko, adres e-mail, numer indeksu, rok i kierunek studiów. Prosimy o informację czy kurs będzie realizowany z myślą o wyjeździe na praktyki, czy na studia.  Zgłoszenia przyjmujemy do 15.11.2020 r. do godziny 18.00 wyłącznie na adres: [email protected]

Dni zajęć w ramach kursów online:

j. angielski, poziom B2 – piątek w godz. 17.00- 19.15
j. niemiecki, poziom B2- wtorek w godz. 17.00- 19.15
j. francuski, poziom B2- środa godz. 17.00- 19.15

j. włoski poziom B2- poniedziałek w godz. 18.00- 20.15
j. włoski- środa poziom A1 w godz. 18.00 – 20.15

j. hiszpański, poziom B2 – zostanie podany w późniejszym terminie

Zajęcia rozpoczną się od 16.11.2020 r.

 

 


 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW JĘZYKOWYCH W RAMACH REKRUTACJI NA SEMESTR LETNI 2020/2021 – WYJAZDY NA STUDIA

j. włoski/ poziom B2- wtorek, 1.09, godzina 17.30

j. włoski/ poziom A1- czwartek, 3.09, godzina 17.30

j. francuski- poniedziałek, 31.08, godzina 15.00

j. angielski, środa, 2.09, godzina 11.00

j. hiszpański, piątek, 4.09, godzina 16.00

j. niemiecki, czwartek, 3.09, godzina 11.00

Wszystkie egzaminy odbywają się w CNJO.

 


 

EGZAMINY JĘZYKOWE W RAMACH REKRUTACJI NA SEMESTR LETNI 2020/2021 – WYJAZDY NA STUDIA

 • egzaminy odbędą się w tygodniu: 31.08- 04.09.
 • zapisy przyjmuje sekretariat CNJO ([email protected])
 • zapisy kończą się 24.08.2020
 • osoby niezapisane nie mogą przystąpić do egzaminu
 • każdy egzamin zostanie przeprowadzony tylko w jednym, wyznaczonym terminie
 • dokładne  daty i godziny egzaminów zostaną podane w  pierwszym tygodniu sierpnia

W tej chwili CNJO przewiduje standardowy egzamin pisemny. Jeśli ż powodów niezależnych od CNJO (zmiana sytuacji epidemiologicznej) nie będzie możliwości przeprowadzenia egzaminów w formie tradycyjnej rozważona zostanie  inna możliwość (egzamin online lub egzamin ustny online).

 


Zgodnie z decyzją władz uczelni informujemy, że tegoroczne praktyki Erasmus są zawieszone w okresie od czerwca – września. Studenci, którzy mieli wyjechać na praktyki w okresie od czerwca-września będą mieli prawo do wyjazdu na praktyki w czasie wakacji 2021 (nie będziemy przeprowadzać dla nich dodatkowej rekrutacji, miejsca otrzymają automatycznie).
Ponadto wprowadzamy następujące rozwiązania:
  • W trybie pilnym (od 29.05 – 20.06) ruszy rekrutacja na praktyki dla studentów wszystkich kierunków, którzy w tym roku akademickim są na ostatnim roku (wyjazd jako absolwent). Te wyjazdy będą możliwe od października. (o ile nie wystąpią kolejne utrudnienia związane z COVID-19).
 • Osoby, których wyjazdy miały się zaczynać od września 2020 i trwać dłużej prosimy o zmianę terminu tak, by mobilność zaczynała się w październiku, bo we wrześniu nie wyjedziecie Państwo na pewno.
 • Osoby, które są obecnie na studiach mogą jedynie wydłużyć pobyt na studiach, jeżeli uczelnia, w której odbywają mobilność ze względu na epidemię wydłuża egzaminy itp. Nie można wydłużyć pobytu jeżeli uczelnia nie wydłużyła semestru.

 


 

Szanowni studenci,

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Europie oraz na świecie pragniemy Państwa poinformować o tym co następuje:

 1. termin na składanie formularzy aplikacyjnych na wyjazdy w ramach programu Erasmus + na studia 2020/2021 oraz na praktyki 2019/2020 zostaje przesunięty z dnia 20.03.2020 r.  na dzień 4.04.2020 r, do godziny 23:59:00
 2. formularze aplikacyjne od dnia dzisiejszego przyjmujemy jedynie w formie skanów przesłanych na adresy mailowe pracowników Działu Współpracy Zagranicznej:
  – Praktyki- Pani Kinga Kosiorek  [email protected]
  – Studia :
  Pani Gracja Mecwaldowska-Domańska [email protected]  lub
  Pan Wojciech Dyniak [email protected]
  Oryginały dokumentów dostarczycie nam Państwo w terminie późniejszym
 3. Konsultacje dotyczące wyjazdów w ramach programu Erasmus + prowadzimy jedynie telefonicznie lub mailowo. Powyższe obowiązuje do odwołania.

 


 

Dostępne są wyniki następujących egzaminów językowych:

 1. angielski z 12.02.2020
 2. niemiecki z 7.02.2020
 3. francuski z 6.02.2020 i 27.02.2020
 4. hiszpański z 25.02.2020 i 4.02.2020
 5. włoski B2 z 5.02.2020
 6. włoski A1 z 3.02.2020

Aby uzyskać informacje należy wysłać osobiście maila z maila uczelnianego do pracowników Działu Współpracy Zagranicznej.

 


 

NOWE STAWKI STYPENDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

 


 

 

UWAGA! – Brexit a realizacja działań w programie Erasmus+

Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ poinformowała, że mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, które nastąpiło 31 stycznia 2020 r., dzięki zawarciu porozumienia o kontynuacji udziału instytucji/organizacji brytyjskich w projektach zatwierdzonych do realizacji w obecnej fazie programu (2014-2020), można realizować wymianę studentów i pracowników zgodnie z ustaleniami z partnerami brytyjskimi. Jednakże uprawnione będ​ą jedynie te mobilności, które rozpoczną się i zakończą się w 2020 r. To samo dotyczy udziału brytyjskich instytucji /organizacji w projektach KA2 (Partnerstwa strategiczne i inne). Informacja dotyczy projektów, które trwają i które zostaną zaakceptowane do realizacji w konkursach wniosków 2020.

Udział Wielkiej Brytanii w kolejnej edycji programu (2021-2027) będzie przedmiotem odrębnych negocjacji.

 


 

Terminy egzaminów językowych:    ERASMUS  2019/2020

Język: I termin II termin
Angielski 12.02.2020
CDUM , Pomorska 251 , Aula 1000, godz. 17.00-18.00
28.02.2020
CDUM Pomorska 251, s.1.18,
godz. 19.00-20.00
Niemiecki 7.02.2020
CNJO , Pl. Hallera 1B, s.318,
godz. 17.00-18.00
2.03.2020
CNJO , Pl. Hallera 1B, s.318,
godz. 17.00-18.00
Francuski 6.02.2020
CNJO , Pl. Hallera 1B, s.305,
godz. 17.00-18.00
27.02.2020
CNJO , Pl. Hallera 1B, s.305,
godz. 17.00-18.00
Hiszpański 4.02.2020
CNJO , Pl. Hallera 1B, s.319,
godz. 17.00-18.00
25.02.2020
CNJO , Pl. Hallera 1B, s.319,
godz. 17.00-18.00
Włoski A1 3.02.2020
CNJO , Pl. Hallera 1B, s.306,
godz. 17.30-18.30
24.02.2020
CNJO , Pl. Hallera 1B, s.306,
godz. 17.30-18.30
Włoski B2 5.02.2020
CNJO , Pl. Hallera 1B, s.306,
godz. 17.30-18.30
26.02.2020
CNJO , Pl. Hallera 1B, s.306,
godz. 17.30-18.30

 

Na egzamin można zapisać się najpóźniej 1 dzień przed terminem egzaminu:

mailowo: [email protected] , telefonicznie – 042 2725161 lub osobiście w sekretariacie CNJO, pok. 312

Zdający tylko raz ma prawo przystąpić do egzaminu.

 

 


 

GIRONA, HISZPANIA

Uniwersytet Medyczny w Łodzi posiada wolne miejsca na praktykę w Gironie w ramach programu Erasmus + .
O wyjazd do Girony mogą ubiegać się studenci następujących kierunków:

 • Pielęgniarstwo (2 MIEJSCA / max 3 miesiące)

Osoby zainteresowane wyjazdem na praktykę powinny skontaktować się z  koordynatorami Erasmusa w Gironie indywidualnie.

International Relations Office
Mrs. Elisabeth Moya
Módul 20 Campus Montilivi
17003 Girona, SPAIN
Tel. + 34 972 418075
[email protected]

FACULTY OF NURSING
Dra. Bonmati Thomas, Anna


SOFIA

Uniwersytet Medyczny w Łodzi posiada wolne miejsca na praktykę w Sofii w ramach programu Erasmus + .
O wyjazd do Sofii mogą ubiegać się studenci następujących kierunków:

 • Dietetyka (2 MIEJSCA )
 • Zdrowie Publiczne (2 MIEJSCA)
 • Medycyna Ratunkowa (2 MIEJSCA)
 • Fizjoterapia (2 MIEJSCA)
 • Kosmetologia (2 MIEJSCA)
 • Medycyna (2 MIEJSCA)
 • Stomatologia (2 MIEJSCA)

Osoby zainteresowane wyjazdem na praktykę powinny skontaktować się z  koordynatorami Erasmusa w Sofii indywidualnie.

Prof. Antoniya Yanakieva
[email protected] 

 • Dietetyka
 • Zdrowie Publiczne
 • Medycyna Ratunkowa
 • Fizjoterapia
 • Kosmetologia

Prof. Nina Belova
[email protected]
Medycyna

Prof. Yordanov
[email protected]
Stomatologia

 


 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi dysponuje miejscami na praktykę na Uniwersytet w Pawii (Włochy) oraz Sofii (Bułgaria).

PAWIA
W styczniu 2020 rusza rekrutacja na praktykę zagraniczną w Pawii w ramach programu Erasmus + .

O wyjazd do Pawii mogą ubiegać się jedynie studenci wydziału lekarskiego, którzy:

 • mają ukończony 3 rok studiów
 • Zadeklarują, że znają język włoski przynajmniej na poziomie A1 (pisemna deklaracja studenta)
 • Spełniają warunki rekrutacji zawarte w regulaminie wyjazdu na praktykę w ramach programu Erasmus + 2019/ 2020

Osoby zainteresowane wyjazdem na praktykę w Pawii powinny złożyć Formularz kandydata do stypendium (dokumenty do pobrania – Praktyka 2019/2020) w Dziale Współpracy Zagranicznej.
Ul. Muszyńskiego 2,
90-151 Łódź
II piętro, pokój 3.07

Formularze przyjmowane będą w tygodniu 13.01.2020 r. – 17.01.2020 r. od godz. 10.00 – 16.00. 

Liczba miejsc jest ograniczona. Miejsca będą przyznawane zgodnie z zasadą ‘first come, first serve’. 

Poniżej przedstawiamy liczbę miejsc (8 miejsc, 4 osoby – szpital Maugeri, 4 osoby szpital Policlinico)  i rodzaje oddziałów, na których można będzie zrealizować praktykę:

LP. SZPITAL LIPIEC SIERPIEŃ/WRZESIEŃ
1 Maugeri Nefrologia Endokrynologia
2 Maugeri Nefrologia Endokrynologia
3 Maugeri Endokrynologia Nefrologia
4 Maugeri Endokrynologia Nefrologia
5 Policlinico Chirurgia Ogólna Ginekologia
6 Policlinico Ginekologia Chirurgia Ogólna
7 Policlinico Pediatria Intensywna Terapia
8 Policlinico Intensywna Terapia Pediatria

 

PAWIA: Formularz kandydata do udziału w praktykach

 

 


REKRUTACJA NA STUDIA 2020/2021 I PRAKTYKĘ 2019/2020

Dokumenty składamy w Dziale Współpracy Zagranicznej na ul. Muszyńskiego 2, II piętro pokój 3.07 w terminie od  godziny 9:00 dnia 17.02.2020 do godziny 15:00 dnia 14.03.2020

 


SPOTKANIA INFORMACYJNE:

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na spotkania, podczas których przekażemy podstawowe informacje dotyczące wyjazdów, podzielimy się dotychczasowymi doświadczeniami Erasmusów oraz będziemy mieli okazję porozmawiać z jednym z Koordynatorów Wydziałowych.

STUDIA – ERASMUS 2020/2021
16.11.2019 (sob.) godz. 11:00
Patio Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2
 
PRAKTYKA – ERASMUS 2019/2020
14.11.2019 (czw.) godz. 16:30
Aula 1000, CKD, ul. Pomorska 251

 

 


REKRUTACJA. PRAKTYKA – MIEJSCA GWARANTOWANE 09/04/2019 – 16/04/2019 

Mamy wolne miejsca z gwarantowanym stypendium na praktykę zagraniczną do Pavii (Wochy) i Nowego Sadu (Serbii) dla studentów ze zdanym egzaminem Erasmus lub certyfikatem językowym z j. angielskiego kierunków Medycyna i Stomatologia.

Formularz zgłoszeniowy kandydata należy złożyć w naszym Dziale Współpracy Zagranicznej UM
ul. Muszyńskiego 2
90-151 Łódź
II piętro
pokój 3.07

Dokumenty do pobrania:

Pawia: Formularz kandydata do udziału w praktykach 2018/2019
https://mul.edu.pl/nauka/wspolpraca-zagraniczna/erasmus/praktyki/praktyki-dokumenty-do-pobrania/

Nowy Sad: Formularz kandydata
https://mul.edu.pl/nauka/wspolpraca-zagraniczna/erasmus-ka107/praktyka-2018-2019/

 

 


 

Informujemy, iż egzaminu poprawkowy z j. angielskiego dla studentów chcących wyjechać w ramach programu Erasmus+ odbędzie się

dnia 12 marca (wtorek) o godzinie  18.30  potrwa do godziny 20.00
miejsce:  CKD, sala 1.27

Egzamin jest egzaminem poprawkowym, mogą do niego podejść wszyscy chętni studenci, ocena uzyskana z tego egzaminu jest oceną wiążącą ( jeśli student otrzyma ocenę niższą niż w I terminie egzaminu pod uwagę jest brana ocena niższa).

Student jest zobowiązany zgłosić w CNJO chęć przystąpienia do egzaminu
(mailowo: [email protected] lub telefonicznie: 42 639 33 61).
Zgłoszenia CNJO przyjmuje do godziny 12 we wtorek, 12.03.2019.

 


W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy komunikat od naszej uczelni partnerskiej w Nicei, Universite Nice Sophia Antipolis, F NICE01 o zredukowaniu liczby miejsc dostepnych dla naszych studentów wyjeżdzajacych w roku akademickim 2019/2020 na studia z dwóch do jednego.

 


 

UWAGA!
Na podstawie decyzji Narodowej Agencji Programu Erasmus +, z dniem 30.03.2019r. zawiesza się wszystkie mobilności do Wielkiej Brytanii, tj:

 • studentów na studia i praktykę,
 • oraz wyjazdy pracowników,

aż do odwołania.

 


 

Termin egzaminów językowych dla studentów planujących wyjazdy w ramach programu Erasmus

JĘZYK DATA GODZINA EGZAMINU
FRANCUSKI 25.02.2019 (poniedziałek) 17.30
WŁOSKI poziom A1 20.02.2019 (środa) 18:00
WŁOSKI poziom B2 27.02.2019 (środa) 18.00
NIEMIECKI 26.02.2019 (wtorek) 17.00
HISZPAŃSKI 20.02.2019 (środa) 18.00
ANGIELSKI 1.03.2019 (piątek) 18.00

 

Wszystkie egzaminy mają formę pisemną.

Wyjątkiem jest egzamin z j. włoskiego- poziom A1- zaliczenie ustne w formie krótkiej samoprezentacji + dodatkowe 3 pytania dotyczące życia codziennego.

Wszystkie egzaminy odbywają się w CNJO.

Informacja dotycząca sal, w których odbywają się poszczególne egzaminy będzie wywieszona w CNJO.

Koszt egzaminu to 25 zł, konto: 46 10501461 1000 0005 0378 4118, Uniwersytet Medyczny w Łodzi al. Kościuszki 4, z dopiskiem egzamin z języka ………. w ramach programu ERASMUS oraz imię i nazwisko.

Na egzamin należy zgłosić się z potwierdzeniem dokonania wpłaty.

 


 

REKRUTACJA NA STUDIA I PRAKTYKĘ
25/02/2019 – 16/03/2019

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ oraz Dział Współpracy Zagranicznej UM zapraszają do udziału w:

Rekrutacji Erasmus + na studia na rok akademicki 2019/2020
Rekrutacji Erasmus + na praktykę w roku akademickim 2018/2019
oraz
rekrutacji na praktykę University of Pavia
rekrutacji na praktykę University of Novy Sad

Dokumenty:

Studia:
Formularz kandydata na studia 2019/2020

Praktyka:
Formularz kandydata do udziału w praktykach zagranicznych 2018/2019
Letter of Intent

Praktyka do Pawii:
Formularz zgłoszeniowy. Praktyka University of Pavia

Erasmus+ KA 107

Praktyka do Nowego Sadu:
Formularz kandydata

należy składać w Dziale Współpracy Zagranicznej UM
ul. Muszyńskiego 2
90-151 Łódź
II piętro
pokój 3.07
w godzinach 9:00 -17:00
sobota 16/03/2019 w godzinach 10:00 -15:00

 


 

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ oraz Dział Współpracy Zagranicznej UM zapraszają na:

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla studentów zainteresowanych udziałem w programie PRAKTYKA ZAGRANICZNE Z PROGRAMEM ERASMUS+ 2018/2019.

 • Spotkanie ma na celu zaprezentować założenia programowe, cykl rekrutacyjny, proces administracyjny oraz proces uznaniowy.
 • Powiemy jak i gdzie szukać informacji o placówkach zagranicznych, jakie wymagania stawiamy kandydatom, które dokumenty są potrzebne i jak je wypełnić. Przedstawimy koordynatorów wydziałowych oraz wysokość przyznawanych stypendiów.
 • Podpowiemy jakie wymagania stawiają placówki zagraniczne, jak zorganizować podróż i zakwaterowanie oraz odpowiemy na państwa pytania.

Patio Budynku Centrum Informacyjno – Bibliotecznego UM / ul. Muszyńskiego 2. II piętro
Godzina: 12:00 Sobota
24 LISTOPADA 2018 


Wolne miejsca na kursy językowe!

Dział Współpracy Zagranicznej oraz Centrum Nauczania Języków Obcych przypominają o rozpoczynających się wkrótce kursach językowych. Pozostały wolne miejsca na kursy z następujących języków: niemiecki i niemiecki zaawansowany, hiszpański i hiszpański zaawansowany, włoski i francuski. Zapisy przyjmuje Centrum Nauczania Języków Obcych, pl. Hallera 1.

Kurs skierowany jest do studentów, którzy znają język przynajmniej na poziomie podstawowym, mają ukończony pierwszy rok studiów i mają zamiar wyjechać w ramach Programu Erasmus+ na praktykę w roku akademickim 2018/2019 oraz na studia 2019/2020.

Plan kursów

JĘZYK DZIEŃ ZAJĘĆ oraz data pierwszych zajęć GODZINY SALA

(pl. Hallera 1)

LEKTOR
ANGIELSKI poniedziałek, 5.11 17.30-19.45 326 mgr Ryszard Kula
ANGIELSKI zaawansowany wtorek, 6.11 18.00-20.15 306 mgr Sławomir Wysocki
ANGIELSKI zaawansowany czwartek, 8.11 18.00- 20.15 302 mgr Sławomir Wysocki
NIEMIECKI zaawansowany wtorek, 6.11 17.00- 19.15 305 mgr Anna Nazarska Brzeska
NIEMIECKI wtorek, 6.11 17.00- 19.15 325 mgr Anna Piotrowska
HISZPAŃSKI poniedziałek, 5.11 17.30- 19.45 306 mgr Ewa Palmąka
HISZPAŃSKI zaawansowany środa, 7.11 17.30- 19.45 306 mgr Ewa Palmąka
FRANCUSKI czwartek, od 29.11 17.00- 19.15 307 dr Łukasz Szkopiński
WŁOSKI środa, 7.11 17.30- 19.45 304 mgr Anna Walęcka

Kursy będą odbywać się w CNJO, pl. Hallera 1.

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP