Nauka

Współpraca zagraniczna

Dział Współpracy Zagranicznej, wyodrębniony z Biura Nauki, Strategii i Rozwoju, powstał z myślą o realizacji strategicznych celów Uczelni w zakresie zwiększania poziomu umiędzynarodowienia.

Do bieżących zadań działu należy między innymi organizacja naukowych wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów UM oraz obsługa administracyjna wizyt gości zagranicznych. Pracownicy działu świadczą również kompleksową pomoc studentom i pracownikom korzystającym z unijnych programów Erasmus i Campus Europae.

Dział Współpracy Zagranicznej
International Relations Office

Muszyńskiego 2
90-151 Łódź II floor, room.  3.07

Osoby do kontaktu/Contact person:

Kierownik Działu Współpracy Zagranicznej
Justyna Strumiłło
[email protected]+48 +42 272 54 40

Agnieszka Szczerbicka
[email protected]+48 +42 272 54 40

Wojciech Dyniak
[email protected]  +48 +42 272 54 41

Aleksandra Karaś
[email protected] +48 +42 272 54 41

Kinga Kosiorek
[email protected]  +48 +42 272 54 41

Gracja Mecwaldowska – Domańska
[email protected]   +48 +42 272 54 41

Janina Siejka
[email protected]    +48 +42 272 54 40

Kontakt do biura podróży
w sprawie zakupu biletów lotniczych:

BIS Lufthansa City Center
Kościuszki 27
tel. 42 633 61 96 wew.19
[email protected]

Osoba do kontaktu:

Katarzyna Poczynkiewicz
Telefon alarmowy 661 311 411

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!