Nauka

Strona główna » Nauka » Jak wyjechać na stypendium

Jak wyjechać na stypendium

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI BADAWCZYCH

I. WEDŁUG STOPNIA NAUKOWEGO:

A. studenci, absolwenci oraz doktoranci
1 Alexander von Humboldt Foundation: http://www.avh.de/en/programme/stip_aus/index.htm
2 British Council Poland: Celem fundacji jest współpraca pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. http://www.britishcouncil.org/pl/poland.htm
Programy dla absolwentów i doktorantów:
3 Fundacja Adenauera: http://www.kas.pl/stypend.php
4 Fundacja im. Friedricha Eberta: http://www.feswar.org.pl/
5 Fundacja „Gottlieb-Daimler and Karl Benz”: http://www.daimler-benz-stiftung.de/home/en/start.html
6 Fundacja Hannsa Seidela: http://www.hss.de/homepage-e.shtml
7 Fundacja Karli Scherer: http://comnet.org/kschererf/index.html
8 Fundacja Kościuszkowska: http://www.kosciuszkofoundation.org/
9 Fundacja im. Macieja Nowickiego: http://www.fundnowickiego.pl/
10 Fundacja Onassisa: http://www.onassis.gr/english/main/index.php
11 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: http://www.fnp.org.pl/
12 Fundacja Volkswagena: http://www.volkswagen-stiftung.de/english.html
13 GFPS-Polska – Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowo-Wschodniej: http://www.gfps.pl/oferta/stypendia.html
14 Józef Tischner Junior Visiting Fellowships: http://www.iwm.at/f-tischn.htm
15 KOWI: http://www.kowi.de/en/entry/default.htm
http://www.kowi.de/en/youngscientists/graduates/default.htm
16 L’oreal Polska dla Kobiet i Nauki: http://www.lorealdlakobietinauki.pl/
17 Max Planck Society: http://www.mpg.de/english/portal/index.html
http://www.mpg.de/english/careerOpportunities/jobOffers/extern/index.html
18 Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej – DAAD: http://www.daad.pl/index.php?lang=pl&d=stypendia_pol
Programy dla doktorantów:
19 Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG): http://www.dfg.de/en/research_funding/coordinated_programmes/research_training_groups/int_gk/index.html
20 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta: http://www.fulbright.edu.pl/
21 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta http://www.fulbright.edu.pl/index.php?strona=39&wiecej=231
http://www.fulbright.edu.pl/index.php?strona=39&wiecej=208
B. Naukowcy ze stopniem doktora oraz tytułem profesora
1 Alexander von Humboldt Foundation: http://www.avh.de/en/programme/stip_aus/index.htm
2 British Council Poland: http://www.britishcouncil.org/pl/poland.htm
3 Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji: http://www.iue.it/
4 Europejska Organizacji Biologii Molekularnej: http://www.embo.org/organisation/index.html
5 Fundacja Andrew W. Mellona: http://www.mellon.org/index.html
6 Fundacja Fritza Thyssena: http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/index_en.htm
7 Fundacja Kościuszkowska: http://www.kosciuszkofoundation.org/
8 Fundacja Onassisa: http://www.onassis.gr/english/main/index.php
9 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: http://www.fnp.org.pl/
10 KOWI: http://www.kowi.de/en/youngscientists/postdocs/default.htm
11 L’oreal Polska dla Kobiet i Nauki: http://www.lorealdlakobietinauki.pl/
12 Max Planck Society: http://www.mpg.de/english/portal/index.html
http://www.mpg.de/english/careerOpportunities/jobOffers/extern/index.html
13 Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG): http://www.dfg.de/en/international/young_researchers/index.html
14 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta: http://www.fulbright.edu.pl/
http://www.fulbright.edu.pl/index.php?strona=75&wiecej=207
15 Reagan-Fascell Democracy Fellows Program: http://www.ned.org/forum/reagan-fascell.html
16 The Ernst Schering Research Foundation: http://www.schering-fg.de/html/index.html

 

II. WEDŁUG KRAJU, W KTÓRYM ODBYWA SIĘ STYPENDIUM:

A. Austria
1 Józef Tischner Junior Visiting Fellowships: http://www.iwm.at/f-tischn.htm
B. Grecja
1 Fundacja Onassisa: http://www.onassis.gr/english/main/index.php
C. Niemcy
1 Humboldt Foundation
http://www.avh.de/en/programme/stip_aus/index.htm
2 Europejska Organizacji Biologii Molekularnej: http://www.embo.org/organisation/index.html
3 Fundacja Adenauera: http://www.kas.pl/stypend.php
4 Fundacja im. Friedricha Eberta: http://www.feswar.org.pl/
5 Fundacja „Gottlieb-Daimler and Karl Benz”: http://www.daimler-benz-stiftung.de/home/en/start.html
6 Fundacja Hannsa Seidela: http://www.hss.de/homepage-e.shtml
7 Fundacja im. Macieja Nowickiego: http://www.fundnowickiego.pl/
8 GFPS-Polska – Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowo-Wschodniej: http://www.gfps.pl/oferta/stypendia.html
9 Max Planck Society: http://www.mpg.de/english/portal/index.html
http://www.mpg.de/english/careerOpportunities/jobOffers/extern/index.html
10 Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej – DAAD: http://www.daad.pl/index.php?lang=pl&d=stypendia_pol
11 Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG): http://www.dfg.de/en/research_funding/coordinated_programmes/research_training_groups/int_gk/index.html
12 Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie: http://www3.uj.edu.pl/PNTA/index.pl.html
13 The Ernst Schering Research Foundation: http://www.schering-fg.de/html/index.html
D. Stany Zjednoczone
1 Fundacja Karli Scherer: http://comnet.org/kschererf/index.html
2 Fundacja Kościuszkowska: http://www.kosciuszkofoundation.org/
3 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta: http://www.fulbright.edu.pl/
http://www.fulbright.edu.pl/index.php?strona=39&wiecej=231
http://www.fulbright.edu.pl/index.php?strona=39&wiecej=208
http://www.fulbright.edu.pl/index.php?strona=75&wiecej=207
4 Reagan-Fascell Democracy Fellows Program: http://www.ned.org/forum/reagan-fascell.html
E. Wielka Brytania
1 British Council Poland: http://www.britishcouncil.org/pl/poland.htm
F. Włochy
1 Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji: http://www.iue.it/
2 ICTP – International Centre for Theoretical Physics: http://www.ictp.it/

 

III. WEDŁUG DZIEDZINY NAUKOWEJ:

A. Nauki humanistyczne, społeczne i politologiczne
1 British Council Poland: http://www.britishcouncil.org/pl/poland.htm
2 Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji: http://www.iue.it/
3 Fundacja Andrew W. Mellona: http://www.mellon.org/index.html
4 Fundacja Adenauera http://www.kas.pl/stypend.php
5 Fundacja im. Friedricha Eberta: http://www.feswar.org.pl/
6 Fundacja Fritza Thyssena: http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/index_en.htm
7 Fundacja Hannsa Seidela: http://www.hss.de/homepage-e.shtml
8 Fundacja Karli Scherer: http://comnet.org/kschererf/index.html
9 Fundacja Onassisa: http://www.onassis.gr/english/main/index.php
10 Józef Tischner Junior Visiting Fellowships: http://www.iwm.at/f-tischn.htm
11 Max Planck Society: http://www.mpg.de/english/portal/index.html
http://www.mpg.de/english/careerOpportunities/jobOffers/extern/index.html
12 Reagan-Fascell Democracy Fellows Program: http://www.ned.org/forum/reagan-fascell.html
B. Nauki ścisłe
1 British Council Poland: http://www.britishcouncil.org/pl/poland.htm
2 Europejska Organizacji Biologii Molekularnej: http://www.embo.org/organisation/index.html
3 Fundacja Fritza Thyssena: http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/index_en.htm
4 Fundacja im. Macieja Nowickiego: http://www.fundnowickiego.pl/
5 L’oreal Polska dla Kobiet i Nauki: http://www.lorealdlakobietinauki.pl/
6 Max Planck Society: http://www.mpg.de/english/portal/index.html
http://www.mpg.de/english/careerOpportunities/jobOffers/extern/index.html
7 The Ernst Schering Research Foundation: http://www.schering-fg.de/html/index.html
C. Wszystkie dziedziny
1 Alexander von Humboldt Foundation: http://www.avh.de/en/programme/stip_aus/index.htm
2 British Council Poland: http://www.britishcouncil.org/pl/poland.htm
3 Fundacja „Gottlieb-Daimler and Karl Benz”: http://www.daimler-benz-stiftung.de/home/en/start.html
4 Fundacja Kościuszkowska: http://www.kosciuszkofoundation.org/
5 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: http://www.fnp.org.pl/
6 Fundacja Volkswagena: http://www.volkswagen-stiftung.de/english.html
7 GFPS-Polska – Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowo-Wschodniej: http://www.gfps.pl/oferta/stypendia.html
8 KOWI: http://www.kowi.de/en/entry/default.htm
http://www.kowi.de/en/youngscientists/graduates/default.htm
http://www.kowi.de/en/youngscientists/postdocs/default.htm
9 Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej – DAAD: http://www.daad.pl/index.php?lang=pl&d=stypendia_pol
10 Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG): http://www.dfg.de/en/research_funding/coordinated_programmes/research_training_groups/int_gk/index.html
11 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta: http://www.fulbright.edu.pl/
http://www.fulbright.edu.pl/index.php?strona=39&wiecej=231
http://www.fulbright.edu.pl/index.php?strona=39&wiecej=208
http://www.fulbright.edu.pl/index.php?strona=75&wiecej=207

 

IV. INNE:

1 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej: http://www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm
2 Civic Education Project: http://www.civiceducationproject.org/aboutus/index.html
3 Fundacja Forda: http://www.fordfound.org/
4 Fundacja im. Stefana Batorego: http://www.batory.org.pl/
5 ICTP – International Centre for Theoretical Physics: http://www.ictp.it/
6 Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie: http://www3.uj.edu.pl/PNTA/index.pl.html
7 The MacArthur Foundation: http://www.macfound.org/

WYSZUKIWARKI INTERNETOWE OFERT PRACY I STYPENDIÓW DLA NAUKOWCÓW

1 Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców
2 Oferty stypendialne Marie-Curie
3 EMBO- Life Sciences Mobility Consultancy (LSMC) Service
4 Serwis Biotechnologiczny
5 Academic Jobs EU
6 Biochemist e-volution
7 PhysicsWeb
8 Science’s next wave
9 NATUREJOBS – making science work
10 FindAPost-Doc

 

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP