Erasmus + KA103

Praktyki 2020/2021 

Praktyki są przeznaczone dla studentów i doktorantów UM w Łodzi. Status studenta jest wymagany w trakcie kwalifikacji, w przypadku studentów ostatniego roku studiów wyjazd można zrealizować do roku od ich ukończenia.

Wskazówki dotyczące wyjazdów na praktyki Erasmus+ z projektu 2019/2020 oraz rekrutacji na praktyki 2020/2021

Inne ważne informacje:

  • Wyjazdy są z reguły realizowane w okresie 01.07 – 30.09
  • Stypendyści Programu Erasmus + mogą wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w programie.
  • W Programie Erasmus + bierze udział 28 krajów członkowskich UE oraz 6 krajów nieczłonkowskich: FYROM (Była Jugosławiańska Republika Macedonii), Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia.
  • UWAGA! Wymagana jest znajomość języka kraju, w którym odbędzie się praktyka (Austria- niemiecki, Francja- francuski, Irlandia-angielski, Hiszpania-hiszpański, Niemcy-niemiecki, Wielka Brytania-angielski, Włochy-włoski) lub znajomość języka wymaganego do odbycia praktyki przez instytucję przyjmującą – fakt ten musi być odnotowany w „Letter of Intent” np. szpital w Niemczech potwierdza, że praktyka będzie odbywać się w języku angielskim. Każdy student UM, którego ocena z lektoratu wynosi minimum 4  ma prawo do aplikowania na praktykę zagraniczną bez obowiązku zdawania egzaminu językowego.
  • Zachęcamy do dołączenia do grupy na portalu Facebook – znajdziecie w niej również aktualne informacje i komunikaty dotyczące wyjazdów i rekrutacji. Poniżej link do grupy: https://www.facebook.com/groups/praktyka.erasmus.umed/
  • Od II połowy listopada rozpoczną się spotkania informacyjne dotyczące wyjazdów na praktyki w ramach programu Erasmus 2020/2021. Prosimy o śledzenie aktualnych komunikatów lub kontakt mailowy: [email protected]

Wykaz Certyfikatów zwalniających z egzaminów

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP