Aktualności: Współpraca zagraniczna

Wspólne projekty badawcze między Polską a Słowacją

 • 5 maja 2021

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Słowacka Agencja Badań i Rozwoju – SRDA(Słowacja) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacji.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych wnioskodawców z Polski i partnerów z Słowacji.

Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego.

Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-słowackich zespołów badawczych.

Nabór trwa do 21 czerwca 2021 roku.

Program Polonium – nabór wniosków

 • 5 maja 2021

Zapraszamy do składania wniosków na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francją PHC Polonium. Granty wspierają mobilność naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-francuskich. Finansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów polskich naukowców w kraju partnera. 

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Francji do Campus France oraz przez polskich partnerów do NAWA. Nabór trwa do 22 lipca 2021 roku.

Program stypendialny DAAD – pobyty krótkoterminowe dla doktorantów oraz młodych naukowców

 • 13 kwietnia 2021

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) ogłasza możliwość wzięcia udziału w programie stypendialnym kierowanym do doktorantów oraz młodych naukowców (postodców) z polskich uczelni. Umożliwia on odbycie pobytu badawczego w Niemczech na uczelni wyższej lub w innym instytucie naukowym. Stypendium trwa od 1 do 6 miesięcy. Termin składania wniosków mija 30 kwietnia.

Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie: Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców | DAAD Polska

Stypendium FSK DAAD

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Niemcami – nabór wniosków

 • 2 kwietnia 2021

Otwarty nabór wniosków w konkursie na wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Niemcy) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec.

Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego.

Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-niemieckich zespołów badawczych.

Nabór trwa do 30 czerwca 2021 roku.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania:
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-niemcami

 

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Austrią – nabór wniosków

 • 2 kwietnia 2021

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung (Austria) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii.

Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego.

Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-austriackich zespołów badawczych.

Nabór trwa do 21 maja 2021 roku.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania:
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-austria

Nabór wniosków w Programie im. Ulama (NAWA)

 • 29 marca 2021

Nabór wniosków w Programie im. Ulama będzie prowadzony w terminie od 25 marca do 15 czerwca 2021 roku do godz. 15:00, zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski.

Celem Programu jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwoli na przyjazdy do Polski na okres od 6 do 24 miesięcy wyróżniających się naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i działalność dydaktyczną. W ramach Programu możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą (naukowcy z polskim obywatelstwem mogą stanowić maksymalnie nie więcej niż 10% Stypendystów w naborze). Uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz pozostałe uprawnione podmioty będą mogły zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią działalność dydaktyczną, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu wniosków o prestiżowe granty.

Przyjazd w ramach Projektu nie może nastąpić wcześniej niż 1 stycznia 2022 r. ani później niż 1 października 2022 r.
Długość pobytu może trwać od 6 do 24 miesięcy.

Więcej informacji:
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama

Nabór wniosków w Programie im. Bekkera (NAWA)

 • 29 marca 2021
Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 25 maja 2021 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa).

Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie.

Wyjazdy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, odbycie stażu podoktorskiego lub realizację części kształcenia, zdobycie i pogłębienie doświadczenia naukowego poprzez realizację Projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy, nawiązanie długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi oraz pozyskanie materiałów do pracy naukowej.

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy, przy czym wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2022 r., a najpóźniej 1 października 2022 r.

Długość pobytu w Ośrodku goszczącym wynosi:
1) od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego naukowca
2) od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców, w tym Doktorantów.

Więcej informacji:

Fundusze na badania i projekty w związku z pandemią COVID-19

 • 2 kwietnia 2020

Szanowni Państwo,

W związku z obecna sytuacją szereg europejskich instytucji utworzyło specjalne programy oraz podstrony, informujące o nowych naborach finansowania projektów, które mają na celu walkę z pandemią COVID-19. Większość z tych projektów realizowanych jest w tzw. szybkich ścieżkach. Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem tych działań przedstawionym w tabeli.

Organizacja Opis Deadline
EIT Health Projekty: Zapraszamy do składania propozycji projektów dotyczących zarządzania i reagowania na pandemie. Nowe propozycje projektów dotyczące pandemii będą wymagać przedstawienia Expression of Interest do 27 maja 2020 r. Po jego akceptacji cały projekt musi zostać złożony do 8 lipca 2020 roku. Dokumenty ze wszystkimi kryteriami na temat składania wniosków dotyczących przeciwdziałania pandemii zostaną opublikowane do 14 kwietnia 2020, informacje znajdą państwo na stronie:

https://connections.eithealth.eu/business-plan-2021-calls-for-proposals

Networking: W ramach rozległej sieci EIT Health obejmującej badania, środowisko akademickie, przemysł i opiekę zdrowotną powstała strona oferująca publikację możliwości współpracy dla partnerów w całej Europie, aby walczyć z COVID-19: https://eithealth.eu/covid-19-community-response/

27 maja 2020
(1 etap)

8 lipca 2020
(2 etap)

European Commision Komisja Europejska koordynuje wspólną europejską reakcję na wybuch COVID-19. Podejmowane są zdecydowane działania w celu wzmocnienia sektorów zdrowia publicznego i złagodzenia skutków społeczno-gospodarczych w Unii Europejskiej. Mobilizujemy wszelkie środki, jakimi dysponujemy, aby pomóc państwom członkowskim w koordynowaniu krajowych reakcji i dostarczamy obiektywnych informacji na temat rozprzestrzeniania się wirusa i skutecznych starań w celu jego powstrzymania. Wszystkie aktualności i informacje umieszczone zostały na nowej platformie: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

Informacje odnośnie projektów badawczo innowacyjnych w kontekście pandemii : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
(strona w budowie)

W związku z pandemią COVID-19 przedłużony został nabór:

Addressing low vaccine uptake ID: SC1-BHC-33-2020 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-33-2020

04 czerwca 2020
Central European Initiative Aby zapewnić ukierunkowaną reakcję na globalną epidemię spowodowaną przez COVID-19, CEI z przyjemnością ogłasza nadzwyczajne zaproszenie do składania wniosków COVID-19 2020. Zaproszenie ma na celu szybkie zaspokojenie szczególnych potrzeb społeczności w państwach członkowskich Całkowity budżet w wysokości 600 000 EUR i zostanie przeznaczony na przyznanie wniosków w trzech obszarach interwencji:

 • Opieka zdrowotna i telemedycyna (MED)
 • Edukacja i e-learning / kształcenie na odległość (EDU)
 • Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSME)

Kwalifikowalność:
Wszystkie podmioty publiczne i prywatne, organizacje pozarządowe mające siedzibę i zarejestrowane w państwie członkowskim CEI, a także organizacje międzynarodowe / regionalne mogą ubiegać się o dotację CEI w wysokości do 100% wartości ich projektu oraz do maksymalnej kwoty 40 000,00 EUR . Szczególną uwagę zwrócimy na kraje CEI spoza UE.

Informacje: https://www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare

9 kwietnia 2020

 

European Space Agency Oferenci proszeni są o zaproponowanie projektów demonstracyjnych poświęconych wdrożeniu i demonstracji usług przedoperacyjnych, dotyczących opieki zdrowotnej lub edukacji.

Główne cele to:

Pomoc obywatelom oraz pracownikom służby zdrowia lub edukacji mieszkającym we Włoszech w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z epidemią koronawirusa;

Wspieranie rozwoju i przyjmowania usług w zakresie opieki zdrowotnej i edukacji w celu wsparcia włoskiej społeczności w reagowaniu na epidemię koronawirusa;

Wykazanie korzyści płynące z wykorzystania zasobów kosmicznych zintegrowanych z innymi innowacyjnymi technologiami w tych wyjątkowych okolicznościach;

Oferowanie podmiotom gospodarczym możliwość wdrażania i demonstrowania rozwiązań aplikacyjnych opartych na przestrzeni kosmicznej z korzyścią dla obywateli, władz lokalnych i przedsiębiorstw.

Proponowane usługi zostaną wdrożone we Włoszech i można je dodatkowo zademonstrować na innych obszarach geograficznych stojących przed podobnymi wyjątkowymi wyzwaniami.

ESA poniesie do 50% dopuszczalnego kosztu (do maksymalnej szacunkowej kwoty 1 000 000 euro). Pozostała część musi zostać sfinansowana przez Oferenta poprzez bezpośrednie i / lub pośrednie współfinansowanie z sektora prywatnego i / lub przez użytkowników na podstawie uzgodnionych warunków.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://business.esa.int/funding/invitation-to-tender/space-response-to-covid-19-outbreak

20 kwietnia 2020
Narodowe Centrum nauki Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, sposobów diagnozy choroby, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii.

Środki przeznaczone będą przede wszystkim na badania podstawowe związane z:

 • patofizjologią choroby, w tym takie, które mogą przyczynić się do podjęcia prac nad przyszłymi strategiami terapeutycznymi lub metodami diagnostycznymi COVID-19,
 • mechanizmami zakażania, w tym sposobami ochrony pracowników służby zdrowia,
 • psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii i sposobami ich ograniczania (w tym polityką zdrowotną i organizacją opieki medycznej, etyką badań i opieki nad chorymi, społecznymi zachowaniami w pandemii).

Szczegółowe informacje: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/covid-19

14 kwietnia 2020

 

Covid Challange Na podstawie zapotrzebowania opisanego przez samych medyków Covid Challange stworzyło bazę wyzwań i poszukuje niecodziennych, potencjalnie improwizowanych pomysłów na urządzenia, ale też innowacyjnych procedur i metod działania, które będą odpowiedzią na te potrzeby.

Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, inżynierem, czy masz własny start up albo innowacyjną firmę, dołącz do Covid Challange i wesprzyj personel medyczny w walce z epidemią, szczegółowe informacje: https://covidchallenge.pl/

Nabór ciągły

 

Stypendia Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

 • 24 lutego 2020
Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. Ze stypendium Fulbrighta skorzystało już ponad 3000 polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich.

Fulbright Graduate Student Award 2021-22 to program dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów magisterskich bądź doktoranckich w USA, finansujący pierwszy rok nauki w wysokości do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration). Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną uczelnię wyższą. Nabór trwa do 24 kwietnia. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/graduate-student-award

Fulbright Junior Research Award 2021-22 to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór trwa do 22 maja. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/junior-award

Fulbright Senior Award 2021-22 to program dla pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych. W czasie pobytu w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej, trwającego od 3 do 10 miesięcy, stypendysta realizuje własny projekt badawczy lub badawczo-dydaktyczny. Przyjmowane są wnioski ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór trwa do 1 czerwca. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/senior-award

Fulbright STEM Impact Award 2020-2021 to program dla aktywnych badaczy reprezentujących dziedziny STEM, zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Podczas stypendium trwającego od 2 do 6 tygodni, stypendyści mają okazję realizować własne projekty badawcze, przygotowywać autorskie zajęcia i programy nauczania oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Przyjmowane są wnioski z dziedzin STEM z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór trwa do 1 czerwca. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award/

https://fulbright.edu.pl/kontakt/

Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus +

 • 4 lutego 2020

Dział Współpracy Zagranicznej informuje, że zgodnie z decyzją Narodowej Agencji Programu Erasmus + studenci i pracownicy UM mają prawo do wyjazdów w ramach programu Erasmus+ do Wielkiej Brytanii, z tym zastrzeżeniem, że mobilność powinna zakończyć się do końca grudnia 2020 roku.

International Fashion Days of ICNP

 • 31 stycznia 2020

Spotkanie europejskich ekspertów, otwierające międzynarodowy Projekt Gatekeeper

 • 28 października 2019

 

W dniach 23-25 października 2019 odbyło się w Madrycie robocze spotkanie europejskich ekspertów, otwierające międzynarodowy Projekt Gatekeeper. Projekt ten jest jednym z flagowych przedsięwzięć europejskich, mających na celu wdrożenie na dużą skalę rozwiązań cyfrowych, a zwłaszcza sztucznej inteligencji, internetu rzeczy (IoT) i analizy Big Data, w obszarze zdrowia.

Projekt Gatekeeper, realizowany w ramach działań Programu Horyzont 2020, będzie trwał 42 miesiące (od października 2019 do marca 2023). Bierze w nim udział aż 43 instytucji z 13 europejskich krajów, aktywnych w obszarze zdrowia, badań medycznych oraz nowoczesnych technologii cyfrowych. Pośród partnerów projektu znalazły się instytucje, firmy I organizacje, znane ze swojej innowacyjności, m. in. Medtronic, Samsung, Hewlett Packard,  HL7 International Foundation, ECHAlliance, EIP on AHA. Jedynym uczestnikiem z krajów Europy Środkowo-Wschodniej wśród realizatorów projektu jest zespół naukowców Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pod kierunkiem  prof. Przemysława Kardasa, kierownika Zakładu Medycyny Rodzinnej UMED.

Bezpośrednim celem projektu Gatekeeper jest stworzenie otwartej, darmowej platform, która ma stać się arena wymiany doświadczeń i łączenia różnych pomysłów, technologii, potrzeb i procesów. Wszystkie one mają jeden wspólny cel: poprawić parametry zdrowotne starzejących się europejskich społeczeństw. Jednocześnie, Gatekeeper zamierza wprowadzić następną generację innowacji w zakresie opieki zdrowotnej, obejmującą spersonalizowane rozwiązania służące ocenie ryzyka zdrowotnego, oraz umożliwiające zastosowanie na możliwie najwcześniejszym etapie interwencji poprawiających skuteczność leczenia schorzeń przewlekłych.

Rezultaty projektu Gatekeeper obejmą innowacje, które bezpośrednio dotrą do ok. 40.000 europejskich seniorów. Na tym oddziaływanie projektu się jednak nie skończy, bowiem już teraz zainteresowanie wykorzystaniem jego wyników zgłaszają partnerzy z Singapuru, Hongkongu, i Tajwanu.

Polscy naukowcy mają w projekcie do wykonania ważne zadania. Pod kierunkiem prof. Kardasa, który jest międzynarodowym ekspertem w dziedzinie nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych  i polipragmazji, zostanie stworzona i wprowadzona do użycia aplikacja zwiększająca świadomość seniorów w zakresie przestrzegania zaleceń terapeutycznych w bezobjawowych chorobach przewlekłych. Badacze z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi mają także nadzieje na opracowanie rozwiązań, które przyczynią się do ograniczenia polipragmazji, która u osób starszych stanowi bardzo poważny problem. Dzięki Projektowi Gatekeeper ich dokonania będą dostępne dla każdego seniora, co ułatwi zarządzanie wielolekowością pacjentów.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: https://www.gatekeeper-project.eu/ oraz w mediach społecznościowych:

TWITTER: https://twitter.com/GATEKEEPER_EU
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/gatekeeper-project-1a7548195/

« Starsze
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP