Uczelniany System ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydarzenia/Aktualności

Wydarzenia:

Ewalu­ac­ja Jakoś­ci Ksz­tałce­nia — wyni­ki anki­et

Aktu­al­noś­ci

 

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP