Czcionka A- A A+

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia

tkostka
prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka
Prorektor ds. Kształcenia
lwozniak-250x250
prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Przewodnicząca

bb-200x200
prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Brzezińska

Przedstawiciele wydziałów/oddziałów

prof. dr hab. n.med. Mariusz Klencki
Wydział Lekarski
prof. dr hab. n.med. Anna Zalewska-Janowska
Wydział Lekarski — Oddział Lekarski
dr hab. n.med. prof. uczelni Marzena Wójcik
Oddział Nauk Biomedycznych
dr hab. n.med. prof. uczelni Natalia Lewkowicz
Oddział Stomatologiczny
dr hab. n. med. prof. uczelni Elżbieta Rębas
Wydział Nauk o Zdrowiu
dr hab. n. farm. prof. uczelni Elżbieta Bruchajzer
Wydział Farmaceutyczny

Przedstawiciele studentów

Jakub Dyrszka
Wydział Lekarski
Amelia Baranowska
Wydział Farmaceutyczny
Paulina Woźniak
Wydział Nauk o Zdrowiu

Przedstawiciele doktorantów

lek. Karol Kłosiński
lek. Igor Sokołowski

 

WYDZIAŁOWE ZESPOŁY DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 2020–2024

Wydział Lekarski

Wydział Lekarski

Wydział Farmaceutyczny

Wydział Farmaceutyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt

marcinflorczak

mgr Marcin Florczak

tel.: 42 272–51–54
e‑mail: [email protected]
Pl. Hallera 1, pokój 209

justynawojtczak

mgr Justyna Wojtczak

tel. 785 911 608
e‑mail: [email protected]
Pl. Hallera 1, pokój 209

bb

prof. Elżbieta Brzezińska

Prze­wod­niczą­ca Uczel­ni­anego Zespołu
ds. Zapewnienia Jakoś­ci Ksz­tałce­nia
tel. 42 6779211
e‑mail: [email protected]

tkostka-250x250

prof. Tomasz Kostka

Prorek­tor ds. Ksz­tałce­nia
Nadzór nad pro­ce­sem wdraża­nia
Sys­te­mu Zapewnienia Jakoś­ci Ksz­tałce­nia
w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP