Współpraca z biznesem

Spółka UMED

Dane Spółki:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000353305
NIP: 7272758803, REGON: 100861561,
Kapitał zakładowy: 250 000zł
ING Bank Śląski S.A.  75 1050 1461 1000 0023 4818 6798

Zarząd Spółki
dr n.med. Bartłomiej Grobelski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:
mgr Michał Marek
mgr Paweł Zawieja

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP