Współpraca

Strona główna » Współpraca » UMED odpowiedzialny społecznie

UMED odpowiedzialny społecznie

Polityka CSR (Corporate Social Responsibility) w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

„Myśl globalnie, działaj lokalnie”

 

Polityka CSR w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to strategia zarządzania, zgodnie z którą uczelnia w swoich działaniach dobrowolnie uwzględnia interesy społeczne, aspekty środowiskowe i oparte na wzajemnym zaufaniu relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami i studentami.

Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza dla UMED inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, dbanie o prawa człowieka i relacje z otoczeniem oraz informowanie o tych działaniach, co skutkuje wzrostem konkurencyjności i kształtowaniem warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa.

 

Politykę CSR w UMED  wyznacza misja, wizja oraz wartości i kodeks dobrych praktyk stosowanych w uczelni.

Działania z zakresu CSR realizowane w UMED:

 • Inwestowanie w rozwój pracowników,
 • Ciągłe doskonalenie funkcjonujących w uczelni procesów,
 • Utrzymywanie najwyższej jakości świadczonych usług w oparciu o przyjęte standardy etyczne,
 • Angażowanie się w akcje społeczne na rzecz lokalnej społeczności,
 • Wolontariat pracowniczy.

Wdrażamy działania z zakresu CSR, bo ważne jest dla nas:

 • Udoskonalanie i wzbogacanie wewnętrznych procesów,
 • Integracja pracowników i studentów wokół wspólnych wartości,
 • Podniesienie wrażliwości społecznej i integracja wokół słusznych spraw społecznych,
 • Rozwój umiejętności pracowników m.in. komunikacja międzyludzka, zarządzanie projektem / finansami, praca w zespole,
 • Wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za pracę i drugiego człowieka,
 • Poprawa atmosfery pracy, zbudowanie poczucia zadowolenia z pracy.

 

 

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP