Współpraca

Strona główna » Współpraca » Współpraca z biznesem

Współpraca z biznesem

Odpowiedzią na wymogi, jakie nowoczesnym uczelniom stawia współczesna gospodarka, warunkowana skalą współpracy nauki i biznesu, jest szereg inicjatyw uczelnianych, które służą budowie ekosystemu innowacji wokół Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

MOLecoLAB Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych – serce badań rozwojowych Uniwersytetu Medycznego, którego nadrzędnym celem jest komercjalizacja oraz współpraca z szeroko rozumianym biznesem.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii – utworzone w celu lepszego wykorzystania potencjału uczelni, zarówno pod względem kreowania i promowania innowacyjnych projektów badawczych, jak również współpracy przemysłu i nauki.

Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – z powodzeniem wspomaga proces dydaktyczny, rozwój badań naukowych i transferu technologii. Jej głównym celem jest organizacyjne, rzeczowe i finansowe wspieranie działalności i rozwoju uczelni.

Spółka UMED – funkcjonuje na zasadach spółek typu spin-off, tworzonych we współpracy z uczelniami, jako jednostek wspierających wszelkie działania umożlwiające generowanie dodatkowych przychodów ich organów założycielskich. Aktywność Spółki UMED skupia się przede wszystkim na poprawie zarządzania infrastrukturą uczelni. Ponadto, spółka świadczy usługi m.in. o charakterze wdrożeniowym, koncepcyjnym i badawczym oraz prace rozwojowe w dziedzinach nauk o życiu (live science).

Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – jednostka ogólnouczelniana wspierająca rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych i innych podmiotów środowiska ekonomiczno-społecznego, w tym akademickiego. Jej priorytetowym zadaniem jest wspieranie firm nowo utworzonych lub w fazie rozwoju.

Sekcja ds. Badań Klinicznych – zapewnia kompleksowe, naukowo ukierunkowane planowanie, koordynowanie oraz zarządzanie pojedynczymi lub wieloośrodkowymi niekomercyjnymi badaniami klinicznymi, dla których Uniwersytet Medyczny w Łodzi występuje w roli sponsora.

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP