Współpraca

Strona główna » Współpraca » Szpitale kliniczne

Szpitale kliniczne

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi ksz­tał­ci stu­den­tów w trzech wielo­pro­filowych szpi­ta­lach klin­icznych:

Uni­w­er­sytec­ki Szpi­tal Klin­iczny
im. WAM

Cen­tral­ny Szpi­tal Klin­iczny Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Uni­w­er­sytec­ki Szpi­tal Klin­iczny
im. N. Bar­lick­iego w Łodzi

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP