Aktualności

Aktualizacji wzoru porozumienia o współpracy na rzecz realizacji projektu NCN dla naboru marzec – czerwiec 2021


Szanowni Państ­wo,

prag­niemy poin­for­mować, że na stron­ie NCN została zamieszc­zona aktu­al­iza­cji wzoru porozu­mienia o współpra­cy na rzecz real­iza­cji pro­jek­tu NCN dla naboru marzec – czer­wiec 2021. Jed­nocześnie przy­pom­i­namy, że niniejszy wzór porozu­mienia nie może być mody­fikowany ani uzu­peł­ni­any o dodatkowe zapisy.

Aktu­al­ny wzór porozu­mienia

  • Opublikowano: 12 maja 2021
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP