Konferencje

Konferencja 12th IUHPE European Conference on Health…

11 czerwca 2024

Konferencja 12th IUHPE European Conference on Health Promotion startuje już za tydzień!

  Już w najbliższy poniedzi­ałek, 17 czer­w­ca, w Cen­trum Klin­iczno-Dydak­­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego […]

Konferencja Wojskowo-Medyczna „Wszyscy służymy pod jedną flagą”

7 czerwca 2024

Konferencja Wojskowo-Medyczna „Wszyscy służymy pod jedną flagą”

W dni­ach 24–25 maja 2024 r. w Cen­trum Klin­iczno-dydak­­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi […]

Komercjalizacja projektów naukowych life sciences

28 maja 2024

Komercjalizacja projektów naukowych life sciences

„Komer­c­jal­iza­c­ja pro­jek­tów naukowych life sci­ences” – pod takim hasłem spo­tykamy się […]

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Studentów Technik Dentystycznych w…

23 maja 2024

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Studentów Technik Dentystycznych w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym UM

W kwiet­niu w Cen­trum Klin­iczno-Dydak­­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi odbyła się Pier­wsza Ogólnopol­s­ka […]

Seminarium wprowadzające do aplikacji cytometrii przepływowej

22 maja 2024

Seminarium wprowadzające do aplikacji cytometrii przepływowej

Zespół Lab­o­ra­toriów BRaIn serdecznie zaprasza na sem­i­nar­i­um wprowadza­jące do aplikacji cytometrii przepły­wowej […]

V webinar PTBioch

8 maja 2024

V webinar PTBioch

BIOCHEMIA I DIAGNOSTYKA UKŁADU KRĄŻENIA I HEMOSTAZY – NIEUSTAJĄCE WYZWANIE DLA BADACZY 16 […]

Obchody Międzynarodowego Święta Pielęgniarek

7 maja 2024

Obchody Międzynarodowego Święta Pielęgniarek

7 maja 2024 r. o godz. 18.00 cza­su pol­skiego, w tygod­niu obchodów […]

Konferencja “SERCE NA DŁONI”

26 kwietnia 2024

Konferencja “SERCE NA DŁONI”

Zaprasza­my do udzi­ału w Kon­fer­encji “SERCE NA DŁONI”, która odbędzie się 17 maja […]

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TRUDNI PACJENCI INTERNISTYCZNI –…

16 kwietnia 2024

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TRUDNI PACJENCI INTERNISTYCZNI – SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO POLIFARMAKOTERAPII

Stu­denck­ie Koło Naukowe przy Klin­ice Chorób Wewnętrznych i Far­makologii Klin­icznej już po raz IX […]

IV webinar PTBioch

15 kwietnia 2024

IV webinar PTBioch

MOLEKULARNE PODŁOŻE PATOFIZJOLOGII NOWOTWORÓW I TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWYCH CZ.II 25 kwiet­nia 2024, […]

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Technik Dentystycznych

15 kwietnia 2024

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Technik Dentystycznych

W dni­ach 18–19 kwiet­nia w Cen­trum Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi odbędzie się […]

Konferencja „Choroby przewodu pokarmowego u dzieci i…

12 kwietnia 2024

Konferencja „Choroby przewodu pokarmowego u dzieci i dorosłych – nowości i rekomendacje”

Serdecznie zaprasza­my na konfer­encję naukowo-szkole­niową kon­sul­tan­tów wojew­ódz­kich w dziedzinie gas­troen­terologii i gas­troen­terologii dziecięcej […]

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP