Uczelnia

Senioralia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

18 czerwca 2024

Senioralia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

  W maju Uczel­nię prze­jęli we władanie seniorzy. W ramach tegorocznych X […]

Z wielką radością ogłaszamy ZWYCIĘZCÓW 3‑ej edycji…

10 czerwca 2024

Z wielką radością ogłaszamy ZWYCIĘZCÓW 3‑ej edycji Hackathon’u HACK NA ZDROWIE!!!

Hackathon H<a>CK NA ZDROWIE 3 to sprint pro­­jek­­towo-szkole­niowy, pod­czas którego uczest­ni­cy, […]

APEL PREZYDIUM KRASP w sprawie udziału w…

29 maja 2024

APEL PREZYDIUM KRASP w sprawie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Komercjalizacja projektów naukowych life sciences

28 maja 2024

Komercjalizacja projektów naukowych life sciences

„Komer­c­jal­iza­c­ja pro­jek­tów naukowych life sci­ences” – pod takim hasłem spo­tykamy się […]

zmarł Wiesław Dyśkiewicz

27 maja 2024

zmarł Wiesław Dyśkiewicz

Z głębokim żalem przyjęliśmy infor­ma­cję o nagłej śmier­ci Wiesława Dyśkiewicza, wielo­let­niego pra­cown­i­ka […]

Zmarła lek. med. Anna Fortak-Koper

23 maja 2024

Zmarła lek. med. Anna Fortak-Koper

Z wielkim żalem zaw­iadami­amy, że dnia 15.05.2024 r. zmarła lek. med. Anna […]

Doktor Dorota Kilańska członkiem Zespołu ekspertów Naczelnej…

23 maja 2024

Doktor Dorota Kilańska członkiem Zespołu ekspertów Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Naczel­na Rada Pielęg­niarek i Położnych powołała zespół ekspertów, którego zadaniem będzie naukowe […]

Zapraszamy na spotkanie szkoleniowe “LECZENIE RAN BEZ…

17 maja 2024

Zapraszamy na spotkanie szkoleniowe “LECZENIE RAN BEZ ANTYBIOTYKÓW”

Rejes­trac­ja

Zmarł dr Janusz Kapuściński

14 maja 2024

Zmarł dr Janusz Kapuściński

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiado­mość o śmier­ci dr n. med. Janusza Kapuś­cińskiego, […]

Hematobieg 2024

13 maja 2024

Hematobieg 2024

Fun­dac­ja Na Rzecz Pomo­cy Chorym Na Białacz­ki orga­nizu­je pier­wszym bieg chary­taty­wny – […]

Nowoczesne standardy kształcenia doskonalącego lekarzy specjalistów w…

7 maja 2024

Nowoczesne standardy kształcenia doskonalącego lekarzy specjalistów w wybranych specjalizacjach zabiegowych

W związku z real­iza­cją pro­jek­tu „Nowoczesne stan­dardy ksz­tałce­nia doskon­alącego lekarzy spec­jal­istów w wybranych […]

Zmarł prof. Ryszard Markert

30 kwietnia 2024

Zmarł prof. Ryszard Markert

Z głębokim smutkiem zaw­iadami­amy, że 27 kwiet­nia 2024 r. zmarł prof. Ryszard Mark­ert, […]

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP