Aktualności

Zmarła lek. med. Anna Fortak-Koper


Z wielkim żalem zaw­iadami­amy, że dnia 15.05.2024 r. zmarła
lek. med. Anna For­t­ak-Kop­er,
nauczy­ciela aka­demick­iego.
pra­cown­ik Zakładu His­tologii i Embri­ologii
Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.
Rodzinie, Najbliższym i Przy­ja­ciołom wyrazy współczu­cia składa­ją
Rek­tor, Sen­at i Społeczność aka­demic­ka Uczel­ni.
  • Opublikowano: 23 maja 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP