Aktualności

Ustawa 2.0 – Głosowanie w wyborach do Rady Doskonałości naukowej – weryfikacja danych


W związku z wyborami do Rady Doskonałości Naukowej, Senat Uczelni podjął uchwały zgłaszające kandydatury przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do prac we wspomnianym gremium.

Senat udzielił poparcia:

prof. Elżbiecie Mikiciuk – Olasik, reprezentującej dyscyplinę nauk farmaceutycznych

prof. Adamowi Dzikiemu, reprezentującemu dyscyplinę nauk medycznych

prof. Cezaremu Watale, reprezentującemu dyscyplinę nauk o zdrowiu.

 

Do 9 kwietnia br. zostaną sporządzone listy osób uprawnionych do głosowania (posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora).

Zawiadomienie uprawnionych do głosowania o wyborach wraz z informacją o sposobie głosowania nastąpi do 11 kwietnia br.

Głosowanie rozpocznie się 12 kwietnia br. i zakończy 30 kwietnia br.

 

Głosowanie w wyborach na członków Rady Doskonałości Naukowej przeprowadza się odrębnie dla każdej dyscypliny. Osoba uprawniona do głosowania w ramach danej dyscypliny będzie mogła oddać głos na nie więcej niż trzech kandydatów.

 

Głosowanie odbywać się będzie wyłącznie poprzez elektroniczny system wyborczy RDN: https://radon.opi.org.pl/pl/wybory_rdn19/home

 

Indywidualny dostęp do kart wyborczych zostanie przekazany drogą mailową osobom znajdującym się na ostatecznej liście osób uprawnionych do głosowania, sporządzonej przez komisję wyborczą po uwzględnieniu wyników weryfikacji danych osób uprawnionych do głosowania.

 

W związku z powyższym, od 1 marca do 1 kwietnia każda osoba uprawniona do głosowania będzie mogła:

  • sprawdzić, czy znajduje się na wstępnej liście osób uprawnionych do głosowania:  https://radon.opi.org.pl/pl/wybory_rdn19/home
  • zweryfikować swoje dane znajdujące się w systemie wyborczym (po autoryzacji tożsamości);
  • wnioskować o dokonanie korekty danych (np. nieaktualny adres e-mail);
  • złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców (dotyczy osób, które nie znajdują się na wstępnej liście uprawnionych do głosowania).

Prosimy Państwa o weryfikację danych, a w szczególności adresów  mailowych zapisanych w systemie. Jednocześnie przypominamy, że konto pocztowe, które może zostać potwierdzone przez uczelnię, powinno znajdować się w domenie umed.lodz.pl.

  • Opublikowano: 14 marca 2019
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP