Aktualności

Prof. Wojciech Młynarski Przewodniczącym Polskiego Twowarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej


Miło nam poin­for­mować, że pod­czas obrad Zarzą­du Głównego PTOi­HD, towarzyszą­cych odby­wa­jące­mu się w dni­ach 6–8.06.2024 w Krakowie, XXII Zjazd­p­wi Pol­skiego Towarzyst­wa Onkologii i Hema­tologii Dziecięcej, pro­fe­sor Woj­ciech Mły­nars­ki — Kierown­ik Klini­ki Pedi­atrii, Onkologii i Hema­tologii, wybrany został do pełnienia funkcji Prze­wod­niczącego Towarzyst­wa.

Serdecznie grat­u­lu­je­my!
  • Opublikowano: 10 czerwca 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP