Polecane

Prof. Jacek Moll z tytułem doktora honoris…

21 czerwca 2024

Prof. Jacek Moll z tytułem doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej

Pod­czas uroczys­tego posiedzenia Sen­atu Politech­ni­ki Łódzkiej  (19.06) prof. Jacek Moll ode­brał […]

Studenci UMED‑u zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie

19 czerwca 2024

Studenci UMED‑u zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie

Miło nam poin­for­mować, że tegoroczny­mi zwycięz­ca­mi  VI Ogólnopol­skiego Konkur­su Wiedzy Fizjo­log­icznej […]

projekt “Operacja — Integracja 3.0!” — III…

18 czerwca 2024

projekt “Operacja — Integracja 3.0!” — III etap wdrażania

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że pro­jekt “Oper­ac­ja — Inte­grac­ja 3.0!” — III etap wdraża­nia […]

Najwięksi światowi eksperci w dziedzinie promocji zdrowia…

18 czerwca 2024

Najwięksi światowi eksperci w dziedzinie promocji zdrowia goszczą w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi goś­ci ekspertów w dziedzinie pro­mocji zdrowia z całego świa­ta […]

Druga edycja Summer School za nami

17 czerwca 2024

Druga edycja Summer School za nami

W min­iony piątek zakończyliśmy drugą edy­cję “sUM­mer School” — Szkoły Let­niej […]

Przeprowadzka Kliniki Medycyny Paliatywnej i Kliniki Geriatrii…

12 czerwca 2024

Przeprowadzka Kliniki Medycyny Paliatywnej i Kliniki Geriatrii do CK

Miło nam poin­for­mować, że 10 czer­w­ca 2024 r. w struk­turę szpi­ta­la CKD […]

II edycja „sUMmer School” rozpoczęta.

11 czerwca 2024

II edycja „sUMmer School” rozpoczęta.

W poniedzi­ałek 10 czer­w­ca zain­au­gurowal­iśmy drugą edy­cję „sUM­mer School” — Szkoły […]

Publikacja naukowców z Zakładu Biostatystyki i Medycyny…

11 czerwca 2024

Publikacja naukowców z Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej w Cell Reports

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że pub­likac­ja Zespołu prof. Woj­ciecha Fendlera, która pow­stała we współpra­cy […]

Konferencja 12th IUHPE European Conference on Health…

11 czerwca 2024

Konferencja 12th IUHPE European Conference on Health Promotion startuje już za tydzień!

  Już w najbliższy poniedzi­ałek, 17 czer­w­ca, w Cen­trum Klin­iczno-Dydak­­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego […]

Z wielką radością ogłaszamy ZWYCIĘZCÓW 3‑ej edycji…

10 czerwca 2024

Z wielką radością ogłaszamy ZWYCIĘZCÓW 3‑ej edycji Hackathon’u HACK NA ZDROWIE!!!

Hackathon H<a>CK NA ZDROWIE 3 to sprint pro­­jek­­towo-szkole­niowy, pod­czas którego uczest­ni­cy, […]

Prof. Wojciech Młynarski Przewodniczącym Polskiego Twowarzystwa Onkologii…

10 czerwca 2024

Prof. Wojciech Młynarski Przewodniczącym Polskiego Twowarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Miło nam poin­for­mować, że pod­czas obrad Zarzą­du Głównego PTOi­HD, towarzyszą­cych odby­wa­jące­mu […]

Studencki Nobel dla Nicol Zielińskiej

9 czerwca 2024

Studencki Nobel dla Nicol Zielińskiej

5 czer­w­ca 2024 roku ogłos­zono zwycięzców 15. edy­cji konkur­su Stu­denc­ki […]

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP