Inwestycje

Termomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Etap 4

Szczegóły inwestycji

Nazwa inwestycji: Termomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Etap 4

Okres realizacji projektu: 2019–2022
Kierownik projektu: Tomasz Jasiński
Inspektor nadzorujący projekt: Dariusz Jatczak

Budżet projektu: 13.706.813 zł
Źródła finansowania projektu:
– wkład własny – 7.695.533 zł
– Województwo Łódzkie – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 6.011.280 zł

Opis projektu:

1) Lokalizacja projektu:

 • budynek dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Łódź ul. Pomorska 251
 • budynek basenu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – Łódź, ul. 6-go Sierpnia 69
 • budynek hali sportowej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – Łódź, ul. 6-go Sierpnia 69

2) Powierzchnia projektu: 5.274 m²

3) Cel projektu:

Głównym celem projektu jest termomodernizacja oraz budowa systemu energetycznego opartego na odnawialnych źródłach energii dla trzech obiektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Cele pośrednie to:

 • zmniejszenie strat ciepła i zapotrzebowania na energię budynków użyteczności publicznej,
 • redukcja emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery,
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi,
 • optymalizacja kosztów eksploatacyjnych budynków użyteczności publicznej.

4) Zakres projektu:

 • wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (sprawność odzysku ciepła minimum 70%),
 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • modernizacja instalacji c.w.u.,
 • wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
 • modernizacja systemu grzewczego.

 

PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI INWESTYCJI

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP