Inwestycje

BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Szczegóły inwestycji

Nazwa inwestycji: BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Okres realizacji projektu: czerwiec 2018 – grudzień 2022
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Agnieszka Piastowska-Ciesielska
Inspektorzy nadzorujący projekt: Łukasz Dudek, Robert Ptaszyński, Łukasz Liberek

Budżet projektu: 86.000 tys. zł
Źródła finansowania projektu:
– Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020: 38.318 tys. zł
– wkład własny: 47.682 tys. zł

Opis projektu:

1) Lokalizacja projektu:

 • Łódź, ul. Czechosłowacka, budynek A5 (Laboratoria BRaIn)
 • Łódź, ul. Pomorska 251, budynek A2 (Centrum Big Data)
 • Łódź, ul. Muszyńskiego 1, Zwierzętarnia (Centrum badań In Vivo)

2) Powierzchnia projektu:

 • Łódź, ul. Czechosłowacka, budynek A5 – 5.200 m²
 • Łódź, ul. Pomorska 251, budynek A2 – 500 m²
 • Łódź, ul. Muszyńskiego 1 – 1.970 m²

3) Cel projektu:

 • Głównym celem projektu jest 22% wzrost urynkowienia działalności badawczo – rozwojowej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, dzięki utworzeniu i rozwojowi ośrodka BRaIn w okresie 01.06.2018 – 31.08.2021, obejmującego budowę jednego nowego budynku, remont i dostosowanie dwóch budynków oraz wyposażenie ich w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą oraz TIK. Działania te przyczynią się do podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej województwa łódzkiego.

 • Główne rezultaty projektu:
  – Wzrost przychodów ze źródeł prywatnych: 22%
  – Liczba nowo utworzonych miejsc pracy: 5 (trzy kobiety, dwóch mężczyzn)
  – Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej: 10
  – Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej: 50
  – Liczba utrzymanych miejsc pracy: 8 (pięć kobiet, trzech mężczyzn)
  – Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach: 5 (trzy kobiety, dwóch mężczyzn)

 • Zadania realizowane w projekcie:
  1. Przebudowa i rozbudowa Centrum Badań In Vivo.
  2. Adaptacja pomieszczeń budynku A2 dla Centrum Big Data.
  3. Budowa budynku A5 Laboratoria BRaIn.
  4. Zakup aparatury Centrum Badań In Vivo.
  5. Zakup aparatury Centrum Big Data.
  6. Zakup aparatury badawczej budynek A5 Laboratoria BRaIn oraz Zarządzanie projektem i promocja projektu.

4) Zakres projektu:

 • Łódź, ul. Czechosłowacka, budynek A5
  Projekt obejmuje budowę budynku laboratoryjnego z przeznaczeniem na działalność badawczo-rozwojową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacyjną, a także zagospodarowanie terenu zewnętrznego. Budynek podzielony będzie na część laboratoryjną (badawczo-rozwojową) i uzupełniającą ją strefę biurowo – administracyjną. Parter budynku stanowi część wspólną. Podział na część laboratoryjną i biurowo-administracyjną przebiega w pionie, natomiast w poziomie przebiega podział tematyczny, tzn., że część laboratoryjna obsługę administracyjną ma na tym samym poziomie.

 • Łódź, ul. Pomorska 251, budynek A2
  Zadanie obejmuje przystosowanie powierzchni w istniejącym budynku.
  Koszty związane z realizacją tej inwestycji obejmują:
  – opracowanie rozwiązań w zakresie innowacji procesowych i organizacyjnych w zarządzaniu ochroną zdrowia,
  – opracowanie innowacyjnych narzędzi informatycznych, mających zastosowanie w systemach opieki zdrowotnej,
  – opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie medycyny spersonalizowanej,
  – opracowania innowacyjnych technologii wytwarzania leków biotechnologicznych i produktów genetycznych,
  – poszukiwania nowych substancji i materiałów do zastosowania w medycynie, farmacji i kosmetykach.
 • Łódź, ul. Muszyńskiego 1
  Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę Centrum Badań In Vivo. Przewidywany zakres prac budowlano-montażowych zakłada kompleksową przebudowę wewnętrznego układu funkcjonalno-użytkowego mającego dostosować budynek do obecnych standardów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z bardziej efektywnym wykorzystaniem powierzchni budynków oraz zmniejszeniem kosztów eksploatacji.

 

Łódź, ul. Czechosłowacka, budynek A5

PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI INWESTYCJI

 

STAN  REALIZACJI 

 

 

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP