Aktualności

Granty naukowe Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Szanowni Państwo, Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie grantów naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2020 z dnia 18 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie grantów naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla nauczycieli akademickich. Grant naukowy może zostać przyznany nauczycielowi akademickiemu, którego projekt badawczy, spełnia łącznie następujące warunki:
 1. został złożony do agencji, towarzystwa albo fundacji krajowej (np. Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundacja Nauki Polskiej) lub międzynarodowej (np. European Research Council), przyznających w drodze konkursu środki finansowe na badania naukowe;
 2. uzyskał pozytywne oceny na pierwszym etapie ewaluacji konkursowej, a decyzję o nieprzyznaniu środków na jego realizację podjęto na drugim etapie oceny wniosku;
 3. został poprawiony i ponownie złożony;
 4. wymaga szybkiej ścieżki finansowania, tj. finansowania badań wstępnych w okresie oczekiwania na decyzję o finansowaniu ze źródeł zewnętrznych.
Wysokość grantu naukowego może stanowić do 20% kosztów bezpośrednich, deklarowanych w pierwszym roku realizacji projektu, z pominięciem kosztów aparatury i wynagrodzeń. Wnioski o przyznanie grantów naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi należy składać do dnia 30.06.2020r. Wniosek oraz załączniki należy przesłać z wykorzystaniem aplikacji procesowej AP12.02 korespondencja wewnętrzna, wskazując kolejno:
 • temat pisma w sprawie: Granty naukowe Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • typ  załączanego dokumentu: gotowy do wysyłki (PDF)
 • pismo w sprawie: proszę załączyć podpisany wniosek oraz wymagane załączniki.
 • sprawa zgłaszana do: pracownik UMED, Paulina Hejduk
 • czy potrzebna jest dodatkowa akceptacja: nie
W razie pytań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Nauki dr n. med. Paulina Hejduk e-mail: [email protected] tel. +48 723 991 190 Załączniki:
 1. Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 18 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie grantów naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla nauczycieli akademickich
 2. Wniosek w wersji edytowalnej
 • Opublikowano: 14 czerwca 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP