Aktualności

UMED i Grupa AF Sp. z o.o. oficjalnie zainicjowały współpracę


28 lutego 2020 r. w Strefie Wiedzy i Innowacji odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz Grupą AF Sp. z o.o. Wydarzeniu towarzyszyła konferencja prasowa, w której udział wzięli prof. Lucyna Woźniak Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UM w Łodzi oraz Adrian Furman, Prezes i założyciel Grupy AF Sp. z o. o.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to uczelnia odpowiedzialna społecznie. UMED sukcesywnie rozszerza działalność badawczo-rozwojową także w zakresie wykorzystania potencjału intelektualnego i ekonomicznego osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację innowacyjnych projektów edukacyjnych czy prorozwojowych. Tym razem do współpracy zaproszono Grupę AF Sp. z o.o., której założyciel i prezes  Adrian Furman nazywany jest Stephenem Hawkingiem polskiego biznesu.

Chcemy, aby ta współpraca miała bardzo realny wymiar. W tym przypadku nie mówimy już tylko o aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, ale o czerpaniu z wzajemnych doświadczeń i realizacji prawdziwie innowacyjnych społecznie projektów – podkreślała prof. Lucyna Woźniak, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

W planach szerokiej kooperacji jest m.in. przygotowanie projektu dotyczącego badania poziomu inkluzji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem biznesowym w oparciu o tzw. DEI (Disability Equality Index). Współpraca uczelni z Grupą AF Sp. z o.o. obejmie wspólne projekty badawczo-rozwojowe, działania promocyjne i informacyjne w zakresie promocji ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej na terenie całego kraju.

Wspólny projekt na wzór amerykańskiego Disability Equality Index będzie mieć wieloaspektowy charakter. To narzędzie pozwoli nam w analizie porównawczej potrzeb zdrowotnych osób z niepełnosprawnościami, a jakości dostępu do leczenia, ich zawodowych inspiracji, a oczekiwań rynku, potrzeby akceptacji środowiskowej, a nieumiejętności podmiotów publicznych w wykorzystywaniu narzędzi temu służących. Nie lubię określenia rehabilitacja społeczna czy aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami, wolę mówić o inkluzji, czyli włączaniu osób niepełnosprawnych do każdej dziedziny życia, nie tylko tej zawodowej – mówił, podczas konferencji prasowej towarzyszącej podpisaniu umowy, Adrian Furman, Prezes i założyciel Grupy AF Sp. z o. o.

 

Adrian Furman jest przedsiębiorcą, Prezesem i założycielem Grupy AF sp. z o. o. oraz spółki

w Stanach Zjednoczonych Poland IT- Lab LLC. Nazywany jest Stephenem Hawkingiem biznesu – jako osoba niepełnosprawna od urodzenia Furman udowodnił, że każdą fizyczną słabość można przekuć w siłę – także biznesową. Grupa AF specjalizująca się w branży IT i szerokim consultingu biznesowym, zatrudnia osoby z niepełnosprawnością, dając im możliwość rehabilitacji zawodowej i konkurowania na otwartym rynku branży IT. Grupa AF powołała do życia Fundację „Biznes Bez Barier”, która jest Think Tankiem w zakresie zasad dostępności, prezentowanych drogą elektroniczną dla osób z niepełnosprawnościami.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest uczelnią otwartą na współpracę, świadomą swoje roli w rozwoju miasta, regionu i kraju. Uczelni nie tylko kształci przyszłych lekarzy i specjalistów z dziedzin okołomedycznych, ale także prowadzi badania naukowe, świadczy usługi badawcze, dysponuje specjalistyczną aparaturą, zasobami informacyjnymi i nowoczesną infrastrukturą. Polityka CSR w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to strategia zarządzania, zgodnie z którą uczelnia w swoich działaniach dobrowolnie uwzględnia interesy społeczne, aspekty środowiskowe i oparte na wzajemnym zaufaniu relacje z różnymi grupami interesariuszy. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza dla UMED inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz dbanie o relacje z otoczeniem.

  • Opublikowano: 2 marca 2020
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!