Aktualności

10 listopada dniem wolnym od pracy


Infor­mu­je­my, że 10 listopa­da (piątek) jest dniem wol­nym od pra­cy w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi.

  • Opublikowano: 9 listopada 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP