Aktualności

X edycja Konferencji (Nie)pełnosprawni na rynku pracy


8 listopada odbyła się X jubileuszowa edycja Konferencji pt. „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy” organizowana przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundację Łódź Akademicka.

W wydarzeniu organizowanym w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej wzięli udział m.in.:

  • Paulina Malinowska-Kowalczyk – Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  • Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Tomasz Kostka – Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • Jarosław Brózda – Wicewojewoda Łódzki
  • Robert Baryła – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego,

a także liczne grono przedstawicieli uczelni z całego kraju, organizacji pozarządowych i oczywiście osób z niepełnosprawnościami.

W prelekcjach i debatach szczególnie podkreślano, jak ważnym i kluczowym elementem w pozyskaniu pracy przez osoby z niepełnosprawnościami jest edukacja i zdobycie wyższego wykształcenia. Dyskusje i debaty podczas X edycji wydarzenia skupiały się również na podsumowaniu działań oraz wskazaniu nowych celów i wyzwań, które powinny być prowadzone w przyszłości, by osoby z niepełnosprawnościami mogły funkcjonować w społeczeństwie na równych szansach i prawach, bez jakichkolwiek barier czy ograniczeń.

Podczas Konferencji nie zabrakło również wystąpienia Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Pawła Bollina, który zaprezentował działalność i sposoby wspierania studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przez URSS.

Corocznym elementem Konferencji były także Akademickie Targi Pracy Osób Niepełnosprawnych, w których udział wzięli przedsiębiorcy otwarci na zagadnienia aktywizacji zawodowej, a także instytucje przygotowujące i uświadamiające jak wejść na rynek pracy.

W stacjonarnej formule Konferencji udział wzięło 200 uczestników. Wydarzenie było również transmitowane online. Dzięki tej transmisji wszyscy zainteresowani tematem funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy mogli również w nim uczestniczyć.

Konferencja była także okazją do zorganizowania VII Zjazdu Pełnomocników Uczelni Wyższych ds. Osób z Niepełnosprawnościami, podczas którego blisko 50 ekspertów miało możliwość wymienić się swoimi doświadczeniami oraz podjąć dyskusję dotyczącą wsparcia osób z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia tak, aby umożliwić wszystkim podjęcie studiów na wymarzonym kierunku.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom, partnerom i sponsorom wydarzenia.

Napisali o nas:

  • Opublikowano: 9 listopada 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP