Aktualności

V edycja programu Doktoratów Wdrożeniowych


Szanowni Państwo,

Rozpoczął się nabór wniosków do V edycji programu Doktoratów Wdrożeniowych finansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami lub innymi podmiotami.

Warunkiem udziału w programie jest przyjęcie do Szkoły Doktorskiej osoby, która jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu oraz zapewni jej opiekuna pomocniczego.

Program składa się z modułów:

  1. „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów;
  2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” – w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów.

Środki finansowe przeznaczone są na:

  • finansowanie stypendium doktoranckiego w wysokości:
    3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;
    4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.
  • dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;
  • koszty ubezpieczenia społecznego

Nabór wniosków w ramach programu trwa do dnia 31 maja 2021 r i odbywa się poprzez system OSF.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się pod linkami:

Pytania na temat konkursu kierować można również do Działu Projektów na adres mailowy: [email protected]

  • Opublikowano: 2 kwietnia 2021
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!