Aktualności

Uroczysta Gala Indywidualnego Toku Studiów


7 listopada 2023 r. w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego  odbyła się I uroczysta Gala Indywidualnego Toku Studiów.

Wydarzenie swoją obecnością uświetnili m.in.

  • Rektor UM prof. Radzisław Kordek,
  • Ilona Kurnatowska Prodziekan ds. programu studiów i ewaluacji  Wydziału Lekarskiego,
  • Monika Łukomska-Szymańska Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Nauczania Wydziału Lekarskiego,
  • Joanna Szczepańska Prodziekan ds. Programu Studiów i Ewaluacji,
  • Joanna Kostka, Prodziekan ds. Jednolitych Studiów Magisterskich na kierunku Fizjoterapia,
  • Joanna Sikora, Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej,
  • Maciej Chałubiński, Przewodniczący Zespołu do Spraw Indywidualnego Toku Studiów,
  • Kanclerz Paweł Zawieja.

Podczas uroczystości zaprezentowano nową formułę ITS, obowiązującą od roku akademickiego 2023/2024 oraz podjęto przez Zespół ds. ITS działania, które wpłyną na rozwój naukowy studentów.

Wyniki swoich badań podczas realizacji ITS przedstawił Paweł Bollin, Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów. O wpływie programu na rozwój kariery naukowej opowiedziała laureatka programu MEiN Perły Nauki – Katarzyna Kwas.

Przewodniczący Zespołu ds. ITS, prof. Maciej Chałubiński wraz Rektorem, prof. Radzisławem Kordkiem oraz Prodziekanem Wydziału Lekarskiego, prof. Iloną Kurnatowską wręczyli certyfikaty i upominki studentom  oraz opiekunom kończącym Indywidualny Tok Studiów.

Poprzedni Przewodniczący Zespołu ds. ITS, prof. Wojciech Fendler opowiedział o tym,  jak istotne jest finansowanie projektów naukowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych studentów, pierwszy raz w historii ITS wręczone zostały nagrody w konkursie „Grant ITS”. Zwycięskie zespoły interdyscyplinarne uzyskały wsparcie finansowe w wysokości 10 tys. zł na prowadzenie badań łączących ze sobą różne obszary wiedzy. Konkurs na Grant ITS oraz rekrutacja na ITS zespołów interdyscyplinarnych będące elementem Nowej Formuły ITS odbywać się będą co roku.

Podczas Gali przedstawiono również Ambasadorów Programu, których zadaniem będzie promocja ITS wśród studentów i pracowników dydaktycznych.

Ambasadorami ITS zostali:

  • Nicole Zielinska – studentka kierunku lekarskiego,
  • Łukasz Olewnik – Kierownik Zakładu Preparatyki Anatomicznej i Donacji,
  • dr n. farm. Angelika Adamus – Grabicka – adiunkt w Zakładzie Chemii Bionieorganicznej,
  • Filip Karuga – słuchacz Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej, absolwent ITS,
  • Katarzyna Kwas – słuchaczka Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej, absolwentka ITS.

Wszystkim studentom Indywidualnego Toku Studiów oraz ich opiekunom życzymy wielu sukcesów naukowych, a tym którzy ukończyli swoją przygodę z ITS dziękujemy za ich wkład w dorobek naukowy naszej uczelni.

Więcej informacji dotyczących Indywidualnego Toku Studiów, rekrutacji, zespołów interdyscyplinarnych oraz konkursu o Grant ITS można znaleźć na stronie:

https://mul.edu.pl/student/indywidualny-tok-studiow/

oraz u Sekretarza Zespołu – Małgorzaty Kowalczyk z Działu Rekrutacji i Kształcenia

Zobacz więcej zdjęć

  • Opublikowano: 8 listopada 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP