Aktualności

UMedical Reports (UMR)


Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu działalności nowej inicjatywy wydawniczej – serii UMedical Reports (UMR). Seria UMR jest organem Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi służącym publikacji w otwartym dostępie oryginalnych monografii naukowych, autorskich lub wieloautorskich, w języku polskim lub angielskim. Publikacje będą miały formę elektroniczną, zostaną upowszechnione w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CYBRA i będą miały jednolitą formę edytorską.

Zakres tematyczny serii mieści się w dyscyplinach naukowych: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Wydawnictwo zaprasza również do publikacji prac o charakterze pokrewnym lub interdyscyplinarnym, jeśli są one powiązane z obszarem zainteresowań ww. dyscyplin.

Mamy nadzieję, że seria UMedical Reports będzie stanowić forum wymiany myśli i doświadczeń pracowników nauki i ochrony zdrowia, doktorantów oraz studentów, a także prezentacji i podsumowania dorobku, aktualnego stanu wiedzy i perspektyw rozwoju ww. dyscyplin.

Zgodnie z aktualnym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (https://www.gov.pl/web/nauka/wykaz-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe), monografie autorskie publikowane przez Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach serii UMedical Reports uzyskują 80 pkt, zaś redakcja i rozdział w monografii zbiorowej uzyskują 20 pkt.

Manuskrypty przesłane do redakcji do dnia 30 czerwca 2021 będą zwolnione z opłaty publikacyjnej.

Zapraszamy do współpracy i odwiedzania strony Wydawnictwa (http://wydawnictwo.mul.edu.pl/)!

W imieniu redakcji,
Dr hab. n. farm. Monika Olszewska – Redaktor Naczelna

  • Opublikowano: 13 listopada 2020
Podziel się na:
Tagi:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!