Aktualności

Przedstawiciele UMED na 15. Międzynarodowej Konferencji na temat Edukacji i Nowych Technologii Uczenia się EDULEARN23


Między 3 a 5 lipca, w hiszpańskiej Palmie odbyła się 15. Międzynarodowa Konferencja na temat Edukacji i Nowych Technologii Uczenia się EDULEARN23, podczas której spotkali się nauczyciele, badacze, technolodzy i profesjonaliści z sektora edukacyjnego, aby dzielić się swoją wiedzą w zakresie metodologii nauczania i uczenia się oraz zaprezentować swoje innowacyjne projekty.

Mgr Natalia Biega z Zakładu Opieki Koordynowanej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Susan Hourican z Dublin City University wzięły udział w sesji ustnej „e-assessment” z prezentacją pt. „Doświadczenia, bariery i wsparcie w ocenianiu cyfrowym w 4 europejskich instytucjach edukacyjnych”. Prezentacja koncentrowała się na wnioskach z pierwszej części projektu finansowanego z programu Erasmus+, AHEAD, Assessment in Healthcare Education goes Digital (Ocena w edukacji w zakresie opieki zdrowotnej przechodzi w tryb cyfrowy”). Projekt ten ma na celu udoskonalenie praktyk oceniania cyfrowego w edukacji zdrowotnej w czterech krajach europejskich: Irlandii (lider), Niemczech, Gruzji i Polsce. Dyscypliny pielęgniarstwa, medycyny i pokrewnej opieki zdrowotnej są głównymi obszarami, a sam projekt jest skierowany do trzech kluczowych grup: nauczycieli akademickich, nauczycieli praktyków oraz osób uczących się/studentów medycyny. W prezentacji zwrócono uwagę na wyniki ankiety z pierwszej części projektu, znanego jako „Co-Creation”, którego celem było określenie poziomu zaangażowania uczniów i nauczycieli oraz ich postrzeganej pewności siebie i kompetencji w ocenach cyfrowych w uczestniczących instytucjach.

Prezentacja podczas EDULEARN23 dostarczyła cennych informacji na temat doświadczeń, barier i wsparcia związanych z ocenianiem cyfrowym w europejskich instytucjach edukacyjnych. Wyniki badań podkreśliły znaczenie sprostania wyzwaniom, takim jak łączność internetowa, dostępność sprzętu i wsparcie techniczne, w celu wspierania skutecznych praktyk oceny cyfrowej. Prezentacja zawierała przegląd wyników ankiety, które rzucają światło na wykorzystanie różnych narzędzi i platform internetowych w kontekście uniwersytetów.

Udział w konferencji i prezentacja wyników badań były wyjątkową okazją do wniesienia wkładu w dziedzinę edukacji i nowych technologii uczenia się na arenie międzynarodowej.’

  • Opublikowano: 25 sierpnia 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP