Patronat honorowy

Strona główna » Patronat honorowy

Patronat honorowy

Zasady ubiegania się o Patronat Honorowy Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  1. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi patronuje wybranym wydarzeniom naukowym, naukowo-szkoleniowym, kulturalnym i sportowym.
  2. Honorowy Patronat Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi mogą uzyskać przede wszystkim przedsięwzięcia o szczególnej randze i znaczeniu dla Uniwersytetu, a także wydarzenia o charakterze regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
  3. Patronat jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie jest jednoznaczny ze wsparciem finansowym, organizacyjnym, a także osobistym udziałem Rektora w wydarzeniu.
  4. Patronat Honorowy nie jest przyznawany przedsięwzięciom o charakterze komercyjnym.
  1. Informacja o objęciu przedsięwzięcia Honorowym Patronatem lub odmowie przekazywane są organizatorom drogą mailową.
  2. W wyjątkowych okolicznościach, Honorowego Patronatu na wniosek Pana Rektora może udzielić wskazany Prorektor Uczelni.
  3. Informacje o wydarzeniach objętych patronatem zamieszczane są na stronie internetowej Uczelni – mul.edu.pl.
  4. Otrzymanie patronatu zobowiązuje organizatora do zamieszczenia informacji o patronacie oraz logotypu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi we wszystkich materiałach promocyjnych oraz w komunikatach medialnych oraz przesłania krótkiej relacji z wydarzenia po jego zakończeniu.
  5. Dodatkowych informacji na temat zasad ubiegania się o Honorowy Patronat udziela Biuro Rektora (tel. 42 272 58 02 lub 272 58 03).

 

 

Wydarzenia objęte patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Rok 2022

Nazwa wydarzeniaStrona www/media społecznościoweData

 


Rok 2021

Nazwa wydarzeniaStrona www/media społecznościoweData
VIII Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemiihttp://www.chemia.uni.lodz.pl/lsdch/

https://www.facebook.com/%C5%81%C3%B3dzkie-Sympozjum-Doktorant%C3%B3w-Chemii-194133201148278
24 września 2021 r.
31. Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiThttp://ptoitr.pl/wydarzenia/2021/09/09/31-sympozjum-sekcji-ortopedii-dzieciecej-polskiego-towarzystwa-ortopedycznego-i-traumatologicznego10-11 września 2021 r.
Łódzki Weekend Gastroenterologicznyhttps://gastroweekend.pl/19-20 listopada 2021 r.
Projekt „Oddaj serce”Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie (polfarmex.pl) marzec-maj 2021 r.
Akcja „Marzycielska poczta” edycja wielkanocnahttps://www.facebook.com/ifmsa.Id 3 sierpnia 2021
XX Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Alergia Astma Immunologia Kliniczna Łódź 2021" https://alergia-astma-lodz2021.pl/17-19 czerwca 2021 r.
Wydarzenie "Catch The Skills" https://ptsf.pl/
Forge of Talents Academy - unikalny produktowy program akceleracyjny http://forge.mul.edu.pl/26 marca 2021 r.
XI Konferencji im. J. W. Grotta – Diabetologia oparta na faktach https://glc.edu.pl/konferencje/grott 26 lutego 2021
XXVII Łódzka Konferencja Kardiologiczna http://lkk.mul.edu.pl20 marca 2021 r.
Konferencja „IV Filmowe Postępy w Psychiatrii. Epidemia i psychopatologia - trudne pytania”http://filmowepostepywpsychiatrii.pl2020-12-19
Skonsultuj z Farmaceutą http://ptsf.pl/2020-02-12
E-zjazd zimowej Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznegohttp://ssptchem.pl/2020-19-12
Publikacja pt.: Ocena potrzeb w zakresie aktywizacji seniorów na terenie województwa łódzkiego – kształtowanie lokalnej polityki senioralnej https://m.facebook.com/systemaktywizacjiseniora/Nie dotyczy
VII Łódzkie warsztaty niewydolności sercahttps://www.wnslodz.pl/2021-02-20
Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia ds. Informacji Medycznej i Bibliotek (EAHIL)https://eahil2020.com/schedule/2020-11-16
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP