Aktualności

Konkursy Narodowego Centrum Nauki – OPUS 19 i PRELUDIUM 19


Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 16 marca br. koordynatorzy dyscyplin NCN ogłosili konkursy OPUS 19, i PRELUDIUM 19.

  • OPUS 19dokumentacja konkursowa
    na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. Formuła konkursu OPUS została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA. OPUS 19 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.
  • PRELUDIUM 19dokumentacja konkursowa
    na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Wysokość kosztów pośrednich w obu konkursach wynosi 20% kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Wnioski należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020 r.o godz. 16.00, natomiast w dniu 5 czerwca br. upływa nieprzekraczalny wewnętrzny termin składania wniosków.

Dane podmiotu na potrzeby wypełnienia wniosku

Adres skrytki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: /UMEDLodz/domyslna

W zakresie wypełnienia PLANU ZARZĄDZANIA DANYMI wsparcia udzieli Państwu mgr Agnieszka Goszczyńska z Oddziału Bibliografii i Bibliometrii, [email protected].

Pomocne w tym względzie mogą okazać się wytyczne NCN oraz Informacje o RDM na stronie Otwarty Umed>>  http://otwarty.mul.edu.pl/r-d-m/.

Komplet dokumentów jaki należy złożyć w Centrum Wsparcia Nauki za pośrednictwem poczty elektronicznej:
1. Potwierdzenie złożenia wniosku przez Kierownika Projektu, podpisane odręcznie (skan) lub podpisem elektronicznym w standardzie PadES
2. Potwierdzenie złożenia wniosku przez Kierownika Podmiotu – puste
3. Wniosek – pdf pobrany z OSF
4. Akceptacja wniosku przez bezpośredniego przełożonego, np. skan 1-ej strony podpisany przez Przełożonego. W przypadku Konkursu Preludium, jeśli załączone będzie oświadczenie Opiekuna Naukowego, podpis przełożonego nie jest już wymagany. W przypadku kierowników jednostek wniosek podpisuje Dziekan właściwego wydziału lub osoba przez niego upoważniona.

 

Ww. dokumenty możliwe są do pobrania po zablokowaniu wniosku do edycji z zakładki Elektroniczna Wysyłka Wniosku. Więcej informacji udzielą Państwu:

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców NCN:
http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/struktura
Centrum Wsparcia Nauki

  • Opublikowano: 23 marca 2020
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP