Aktualności

Granty naukowe Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 1. Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie grantów naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zgodnie z Zarządzeniem nr 82/2022 z dnia 15 września 2022 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie grantów naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  Grant naukowy może zostać przyznany pracownikowi Uniwersytetu oraz doktorantowi odbywającemu kształcenie w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu, którego projekt badawczy, spełnia łącznie następujące warunki:

  • został złożony do agencji, towarzystwa albo fundacji krajowej (np. Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundacja Nauki Polskiej) lub międzynarodowej (np. European Research Council), przyznających w drodze konkursu środki finansowe na badania naukowe;
  • uzyskał pozytywne oceny na pierwszym etapie ewaluacji konkursowej, a decyzję o nieprzyznaniu środków na jego realizację podjęto na drugim etapie oceny wniosku;
  • został poprawiony i ponownie złożony;
  • wymaga szybkiej ścieżki finansowania, tj. finansowania badań wstępnych w okresie oczekiwania na decyzję o finansowaniu ze źródeł zewnętrznych.

  Wysokość grantu naukowego może stanowić do 20% kosztów bezpośrednich, deklarowanych w pierwszym roku realizacji projektu, z pominięciem kosztów aparatury i wynagrodzeń.

  Wnioski o przyznanie grantów naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi należy składać do 15.01.2023 r.

  Wniosek oraz załączniki należy przesłać z wykorzystaniem aplikacji procesowej AP12.02 korespondencja wewnętrzna – szczegółowa instrukcja dostępna tutaj.

  W razie pytań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Nauki:
  dr n. med. Paulina Hejduk
  e-mail: paulina.hejdu[email protected]
  tel. +48 723 991 190

 • Opublikowano: 21 grudnia 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP