Aktualności

Doktor Dorota Kilańska laureatką Nagrody im. Marka Cara XXVII Forum Teleinformatyki


Z ogromną przyjemnością informujemy, że dr n. o zdrowiu Dorota Kilańska, profesor w Zakładzie Koordynowanej Opieki, została laureatką tegorocznej, 20. edycji Nagrody im. Marka Cara XXVII Forum Teleinformatyki.

Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Doktor Kilańska doceniona została za:
– wieloletnią pracę nad zmianą świadomości pielęgniarek i położnych odnośnie potrzeby rozwijania kompetencji cyfrowych;
– tworzenie dokumentacji elektronicznej, dostępnej dla uprawnionych pracowników ochrony zdrowia w każdym miejscu;
– propagowanie wiedzy na temat konieczności cyfryzacji zasobów informacyjnych ochrony zdrowia;
– działalność dydaktyczną i publikatorską oraz pionierską przy wytyczaniu nowych dróg dla przyszłych pokoleń pracowników ochrony zdrowia.

Laureatka jest prezesem założycielem fundacji Florencja Fundacja na Rzecz Upowszechniania Cyfryzacji i Rozwoju Standardów Opieki, z pomocą której od kilku lat upowszechnia zastosowanie e-Zdrowia wśród pielęgniarek; specjalistą ds. Koordynowanej Opieki w Dziale Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia (DR SOZ), gdzie we współpracy ze specjalistami opracowała ścieżki BPMN dla modelu opieki pielęgniarskiej z zastosowaniem terminologii referencyjnej – ICNP TM; dyrektorem Akredytowanego przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek i Położnych – ICN Centrum Badania i Rozwoju ICNP przy UM w Łodzi, zajmującego się interoperacyjnością danych pielęgniarskich; twórcą aplikacji do dokumentowania zdarzeń medycznych z wykorzystaniem słownika ICNP – ADPIECare Dorothea wdrożonego do dydaktyki w uczelniach kształcących pielęgniarki w Polsce, a także redaktorem pierwszej w Polsce książki z zakresu interoperacyjności w pielęgniarstwie Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej. ICNP® w praktyce pielęgniarskiej.

Serdecznie gratulujemy!

  • Opublikowano: 23 grudnia 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP