Aktualności

Centrum Badań nad Przestrzeganiem Zaleceń Terapeutycznych


Centrum Badań nad Przestrzeganiem Zaleceń Terapeutycznych, podporządkowane Zakładowi Medycyny Rodzinnej, zostało powołane do życia przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zarządzeniem nr 137/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r.

Naukowcy zgrupowani w Centrum, kierowanym przez prof. Przemysława Kardasa, mają bogate i unikalne w skali krajowej doświadczenie w badaniach nad uwarunkowaniami systematyczności leczenia się pacjentów. Należą oni do wiodących specjalistów w tej dziedzinie w skali światowej. Odzwierciedleniem tego jest znaczna liczba międzynarodowych projektów badawczych, oraz obszerna lista pochodzących z tych badań publikacji naukowych, w których odgrywali oni kluczową rolę.

Utworzenie tej nowej jednostki naukowej pozwoli na dalszą intensyfikację prowadzonych prac badawczych. Cele, jakie przyświecają Centrum, to również szeroko pojęta działalność edukacyjna i popularyzatorska. Powstanie Centrum, które jest jedyną instytucją naukową o takim charakterze w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, przyczyni się także do umocnienie wizerunku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jako uczelni cechującej się wyjątkową innowacyjnością.

Najnowsze osiągnięcia, jakimi może pochwalić się zespół Centrum Badań nad Przestrzeganiem Zaleceń Terapeutycznych to:

  • Stworzenie innowacyjnego europejskiego programu edukacyjnego na temat zarządzania polipragmazją i przestrzeganiem zaleceń terapeutycznych przez osoby starsze, który dla wszystkich zainteresowanych dostępny jest on-line (skills4adherecnce.eu); program wykorzystywany jest obecnie szeroko m.in. przez polskich i zagranicznych studentów i pracowników służby zdrowia
  • Wykonanie i opublikowanie pionierskich analiz ogólnopolskiej bazy e-recept pozwalających na obiektywną ocenę przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez wszystkich Polaków
  • Zainicjowanie na forum globalnym działań zmierzających do wprowadzenia standaryzacji wykorzystania zasobów Big Data do oceny przestrzegania zaleceń terapeutycznych
  • Zostanie przez prof. Przemysława Kardasa członkiem Komitetu Zarządzającego oraz formalnym (i jedynym) reprezentant Polski w europejskim partnerstwie naukowym pn. ENABLE Cost Action ‘European Network to Advance Best practices & technoLogy on medication adherencE’
  • Objęcie przez prof. Przemysława Kardasa w prestiżowym piśmie „Pharmaceutics” roli redaktora wydania specjalnego poświęconego użyciu wielkich zbiorów danych medycznych do oceny przestrzegania zaleceń terapeutycznych pt. „Medication Adherence Assessed with Real-World Data: New Opportunities Provided by Big Data”

 

  • Opublikowano: 2 kwietnia 2021
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!